Följ Bibelfrågan på Facebook

Antalet kristna förr och nu

Bibelfrågan: Frågor och svar

På den tiden utgjorde kyrkan och prästen en auktoritet och följaktligen accepterade man också bibelns ord som bokstavliga beskrivningar i varje detalj.

Fråga: För tvåhundra år sedan trodde så gott som alla svenskar på bibelns ord och var troende kristna. I dag är Sverige sekulariserat och bara en minoritet anser sig vara troende kristna. I de flesta muslimska länder är också idag så gott som alla övertygade om att Koranen är Guds sanna ord och ytterst få tvivlar på att islam är den sanna läran. Varför är det så olika? (L.K.)

Frågan är lite felaktig eftersom långt ifrån alla svenskar var troende kristna för 200 år sedan. I själva verket var det bara en mycket liten minoritet - då precis som nu - som var troende.

Däremot var staten nära knuten till kyrkan, vilket gjorde att bibeln låg till grund för mycket av undervisningen. Eftersom det inte fanns några vanliga skolor, skedde undervisningen i hemmen, varefter prästen kontrollerade att alla kunde läsa och hade lärt sig Luthers katekes (med kristendomens grunder).

På den tiden utgjorde kyrkan och prästen en auktoritet - oftast var han den ende i samhället som hade studerat - och följaktligen accepterade man också bibelns ord som bokstavliga beskrivningar i varje detalj. I avsaknad av naturvetenskapliga kunskaper uppfattades exempelvis bibelns många tusen år gamla beskrivningar av jordens skapelse som "vetenskapliga skildringar".

Likaså var det ett tvång att vara medlem i statskyrkan (man blev automatiskt medlem då man föddes och fick inte lämna den), att gå på gudstjänster, etc. Hot om evigt straff i ett underjordiskt brinnande helvete för den som inte följde kyrkans förordningar bidrog utan tvekan till lydnad. Men inget av allt detta betydde att man var troende kristen.

I dag har alla tvång försvunnit, antalet kyrkobesökare har sjunkit drastiskt, men andelen bekännande kristna (dvs de som verkligen har fattat ett beslut att följa Jesus) torde vara ungefär lika stor i dag som för 200 år sedan.

I muslimska länder är förhållandena på många sätt desamma som de var i Sverige för 200 år sedan - med den skillnaden att Koranen utgör samma auktoritet som bibeln gjorde här.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför blev människor kristna?
Det finns naturligtvis många anledningar till varför människor gick över till kristendomen. Några anledningar var dock viktigare än andra.

Församlingsmedlem utan tro?
Kan man vara medlem i en kristen församling även om man inte har någon kristen tro?

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Kristendomen och naturvetenskapen
Hur försöker anhängarna till kristendomen harmoniera sin tro med en vetenskaplig världsbild?

Vem är kristen?
Det spelar ingen roll vilken etikett vi sätter på oss själva eller vilken församling vi tillhör (eller inte tillhör).

Ateister, barndop och kyrkoval
Hur ser man som kristen på att en person som är ateist döper sitt barn och röstar i kyrkovalet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.