HTML> KRISTENDOM OCH ISLAM
Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendom och islam

Bibelfrågan: Frågor och svar

Kristendomen har inga ritualer eller handlingar som den troende måste utföra.

Fråga: Vilka likheter och skillnader finns det mellan islams fem pelare, trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och vallfärden och motsvarande praktiker i Kristendomen? (L.H.)

Likheten är att alltsamman förekommer inom båda religionerna. Skillnaden är att medan en muslim måste utföra alltsamman finns det inget sådant tvång inom kristendomen. Som kristen kan man göra alltihop, men man är inte tvungen. Kristendomen har helt enkelt inte några ritualer eller handlingar som den troende måste utföra.

Som kristen kan jag läsa trosbekännelsen för att definiera min tro inför andra och mig själv.

Jag ber till Gud för att hålla relationen levande (precis som man håller kontakten med vänner).

Jag ger pengar till utsatta människor (eller hjälper dem på annat sätt) därför att Jesus sagt att en kristen ska visa kärlek mot sina medmänniskor och behandla andra så som man själv vill bli behandlad.

Jag fastar om och när jag vill (det finns många kristna som gör det emellanåt) och jag kan vallfärda till olika platser som har anknytning till Jesu eller apostlarnas liv om det intresserar mig.

Men jag är inte tvungen att göra någotdera.

Och jag har absolut ingen rätt att tvinga någon annan att tro eller handla i enlighet med min övertygelse!

Till skillnad från islam handlar kristendomen uteslutande om tro och övertygelse och en personlig vilja att följa Gud, inte om befallningar, lagar och tvång.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tror muslimerna på Kristus?
I ett svar står det att muslimerna tror på Jesus som Messias. Är det verkligen sant? Tror de att Jesus är Guds Son och vår Frälsare? Det har jag aldrig hört förut, utan tvärtom faktiskt. I så fall kan ju de ockå kallas kristna, och det är ofattbart för mig.

Är 'Allah' bara ett annat namn på Gud?
'Allah är ju bara ett annat namn på Gud (Jahve)'. Detta från Koranen hämtade påstående förekommer flitigt i svensk ekumenisk debatt. Själv tror jag detta är farlig lögn. Kanske är Allah en avgud? Tror i alla fall att vi kristna måste opponera oss och vara mer på vår vakt mot skickligt utformade villoläror och falska lärare.

Vilka religioner är Abrahams barn?
Vad är "Abrahams barn"? Vad menar man med det uttrycket? Vilka religioner ingår i Abrahams barn?

Förbannar muslimerna Jesus?
Läste någonstans att när en Muslim kommer in i en moske och lägger sig ner och ber så är det första han gör i bönen att förbanna vår mästare Jesus. Om detta är sant, att kristna i andra länder, muslimska länder, vet om detta och den svenska trosrörelsen inte vet om detta, så är det ju bäddat för muslimerna i de nordiska länderna att gå ut och in och skända Guds Son Jesus på detta sätt?

Martyrer och självmordsbombare
Vad är en martyr och hur ser man på martyrer enligt kristendomen? Är det någon skillnad på martyrer förr och nu? Kan man jämföra kristendomens martyrer med islams självmordsbombare?

Muhammed och Jesus
I Koranen står det att Jesus och Muhammed skall stå sida vid sida på den yttersta dagen....står det något sådant i Bibeln..?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.