Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är lycka för en kristen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Lycka är en fråga som ställts under tusentals år av de flesta människor, även idag funderar vi över hur man blir lycklig. Jag undrar hur man eftersträvar lycka inom kristendomen, vad är lycka? Och vilken livsstil ska man sträva efter? Alltså, vilket sätt ska man leva som kristen för att bli lycklig? (H.O.)

Kristendomen är tron på att Jesus är Messias, att han kommer att upprätta Guds rike på jorden och att hans undervisning innehåller vägen till ett evigt liv i detta himmelrike.

Kristendomen är alltså inte någon "lycko-lära". Kristendomens "syfte" är inte att göra människor lyckliga, utan att göra det möjligt för dem att få evigt liv i Guds rike. Den innehåller över huvud taget inga generella principer för hur man uppnår lycka - lika lite som den innehåller några regler för hur man blir smal, får bra kondition eller blir en duktig pianist. Det är alltså helt individuellt, precis som bland människor som inte är kristna.

Orden "lycka" och "lycklig" förekommer förresten bara på två ställen i NT. Det enda Jesus själv har att säga om lycka är: "Lyckliga de som gråter, för de kommer att bli tröstade." Och när det indirekt (med synonymer) talas om lycka är det ungefär i betydelsen "Lycklig den som undkommer Guds vrede", "Lycklig den som håller ut till änden" osv. Dvs, "lycklig" i en helt annan bemärkelse.

Så detta med lycka är samma sak för en kristen som för en icke kristen. Och även om man som kristen naturligtvis har ett annat perspektiv på tillvaron än den som inte är det (ett lite längre än enbart det fysiska livet) så förblir ändå lyckokänslan något man upplever när de behov man har, och när de önskemål och förväntningar man har på sig själv och livet, blir tillfredställda och tillgodosedda. Man känner sig lycklig därför att man gör någonting meningsfullt, att man inte låter livet gå till spillo, att man är omtyckt, att man har någon att älska, att man bor bra, att man kan glädja andra, att man kan hjälpa någon, att man är frisk, att framtiden känns trygg, att livet blev som man hoppades etc etc - och det är ju inget som är unikt för en kristen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Meningen med livet
Vad är meningen med livet?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Kan någon bli fullkomlig?
Hur kan Jesus uppmana sina lärjungar (och oss) att "vara fullkomliga". Är inte det en orimlig uppmaning när det framgår ganska uppenbart av bibeln att vi är ofullkomliga varelser?

Existentiellt dilemma
Bibeln säger att om vi accepterar Jesus som vår Herre i det kommande Gudsriket och i dag, och om vi strävar efter att följa Guds vilja i vårt liv, så räcker det.

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för er kristna? Att leva här och sen dö och komma till himlen? Och sen då?

Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.