Följ Bibelfrågan på Facebook

Ett 'kristet jihad'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus berättar här en liknelse för att få lärjungarna att förstå vikten av att de fyller sin uppgift som hans lärjungar.

Fråga: I Luk 19:27 befaller Jesus att hans motståndare ska dödas framför honom: 'Men mnina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn.' Företrädare för ateismen och islam använder denna vers för att visa att det handlar om ett 'kristet jihad'. Jag behöver en seriös förklaring. (R.G.)

Jesus använde sig ofta av väldigt drastiska liknelser - han uppmanade till exempel sina lärjungar att riva ut sitt öga om det såg något som frestade dem att synda, osv - men vi måste komma ihåg att det är just liknelser och att de här dramatiska medlen är just för att inpränta allvaret i det som är själva kärnan i budskapet.

När Jesus skulle förklara för lärjungarna hur viktigt det var att de tog vara på den kunskap han gett dem och det evangelium han gett dem att förvalta, använde han sig av en berättelse om en person som reste bort för att bli krönt till kung och under tiden gav sina tjänare i uppdrag att förvalta pengarna. När han kom tillbaka belönade han dem efter vad de åstadkommit och de som till och med motsatte sig honom som kung, straffade han dem så som härskare på den tiden gjorde (och på vissa håll gör än i dag). Han dödade dem. De här orden "Hugg ner mina fiender!" är det alltså inte Jesus som uttalar, utan kungen i liknelsen.

Vad det handlar om här är givevis inte någon bokstavlig redogörelse för vad som ska hända vid Jesu återkomst, utan Jesus berättar här en liknelse för att få lärjungarna att förstå vikten av att de fyller sin uppgift som hans lärjungar. Alltsamman är ju symbolik. Jesus delar inte ut några pengar. Ingen kan gräva ner det som Jesus erbjuder. Det finns ingen anledning att acceptera allt annat i berättelsen som bildligt - men sedan plötsligt mena att de sista orden i berättelsen skulle vara bokstavlig. Alltsamman är symbolik för att inpränta allvaret i lärjungarnas medvetande.

Men på samma sätt som den onde arbetarens handlingar får sin konsekvens, blir det en konsekvens även för den lärjunge som inte gör något med det han fått. Och det gäller även dem som helt motsätter sig Messias som sin härskare. Men som sagt, den som låter hugga ner sina motståndare är inte Jesus, utan kungen i hans berättelse.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur många har kristendomen dödat?
Många påstår att kristendomen dödat fler än Hitler och Stalin. Men hur sant är det egentligen? Finns det några beräkningar på hur många som kristendomen har dödat?

Jesu liknelse om vinsäckarna
Jag skulle vilja ha en förklaring på vad Jesus menade med sin liknelse om vinet och vinsäckarna, att man inte häller nytt vin i gamla vinsäckar.

Vad är kristen etik?
Det talas ofta om kristen etik, men vad innebär det egentligen?

Kallar Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Den som har, han skall få...
Vad menade Jesus när han sa ungefär att "den som har ska få i överflöd, men den som inte har ska förlora även det lilla han har"?

Pund att förvalta
Hur ska man tänka omkring 1 Kor 3:11-15? Vad är det som är "guld, silver och dyrbara stenar" och vad är det som är "trä, hö och halm"?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.