Följ Bibelfrågan på Facebook

När började de kristna kallas 'kristna'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

De som hittade på beteckningen var sannolikt ickejudar, eftersom judarna i gemen inte trodde att Jesus var Kristus/Messias.

Fråga: De första Jesustroende var ju judar. När började de kalla sig kristna? (G.E.)

Ordet "kristen" uppstod ett par decennier efter Jesu verksamhet som beteckning på Jesu efterföljare, dem som "tillhör Kristus". Lukas berättar att det var i Antiokia man började använda uttrycket (Apg 11:26) som måste ha myntats av människor som var grekiskspråkiga, eftersom ordet härstammar från det grekiska ordet för "Messias", Christos.

De som hittade på beteckningen var sannolikt ickejudar, eftersom judarna i gemen inte trodde att Jesus var Messias, den efterlängtade befriaren och gudakonungen som profeterna i århundraden lovat skulle komma. Följaktligen skulle de knappast heller ha använt beteckningen "kristna" på anhängarna till en "falsk Messias".

Ordet "kristen" förekommer över huvud taget bara på ett par ställen till i bibeln, och då (naturligtvis) endast i Nya testamentet, nämligen i Apg 26:28 och 1 Petr 4:16.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Judendomens betydelse för kristendomen
Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit.

Vad gör en troende, praktiserande kristen?
Den kristna tron innehåller inte några fastslagna ritualer som de troende måste utföra med någon sorts regelbundet.

Den första kristna församlingen
Finns det några bra ställen i Bibeln, förutom Apostlagärningarna, där man kan läsa om den första kristna församlingen?

Behövs kyrkan?
Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, är en organisation som består uteslutande av människor som Gud har utvalt, kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.