Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad har kristna gemensamt?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Tron på att Jesus var och är Kristus är gemensam för absolut alla kristna.

Fråga: Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt? (E.L.)

Själva kristendomen hade sin begynnelse i att en snickare i Nasaret, Y'shua ben Yosef (Jesus, på svenska), framträdde och gjorde anspråk på att vara den Mashiash (Messias) eller "gudakonung" som Gamla testamentets profeter lovat skulle komma. Hans anhängare, som blivit övertygade om att han verkligen var den utlovade Messias, skulle så småningom komma att kallas "kristna" eftersom Messias heter Christos på grekiska och de följde honom.

Detta, att man tror att Jesus var (och är) den av Gud utsedde Kristus/Messias (beskriven som "Människosonen" i Dan 7:13), måste således vara gemensamt för absolut alla kristna. Det är helt enkelt själva utgångspunkten för hela den kristna tron.

Därav följer att man också tror på Jesu ord. Och eftersom Jesus sa att det enda beviset för att han verkligen var Messias ("Människosonen") var att han skulle uppstå efter tre dygn i graven (Matt 12:39-40), så är också tron på Jesu uppståndelse gemensam för alla kristna. Om man inte tror att han uppstod, så kan man följaktligen inte heller tro att han verkligen var Kristus - och då finns det inte heller något skäl att kalla sig för kristen.

Vidare säger bibeln att "den som inte har Kristi ande tillhör inte honom [dvs, är inte kristen]" (Rom 8:9), vilket följaktligen måste innebära att alla kristna har Kristi ande inom sig.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

De kristna och judarnas bibel
Gamla testamentet utgjorde ursprungligen den judiska religionens heliga skrift. Vilken relation har man som kristen till den hebreiska delen av bibeln?

Moralisk upprustning eller evigt liv?
Gud förvandlade dessa fiskare till förkunnare med uppdrag att lägga grunden till Guds församling och förbereda mänskligheten inför den dag då Jesus skulle återvända som Messias för att ge dem som accepterat honom som sin Herre evigt liv och tillsammans med dem upprätta sitt rike.

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Hur reagerade lärjungarna när Jesus dog?
Vad hände med lärjungarna när Jesus inte längre fanns bland dom?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.