Följ Bibelfrågan på Facebook

De kristna och Israels folk

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att som kristen välsigna judarnas strävan efter ett liv i trygghet innebär inte att man nödvändigtvis måste välsigna varje regering i staten Israel oavsett hur den agerar.

Fråga: I 1 Mos 12:3 säger ju Gud om Israel att "Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig." Nu är det många kristna som kritiserar Israels attacker mot Libanon och Palestina. Men borde det inte vara en självklarhet för oss som kristna att stå på Guds egendomsfolks sida och be för dem i deras kamp? (M.D.)

Det är viktigt att komma ihåg att det inte nödvändigtvis måste finnas likhetstecken mellan att vara vän till Israels folk och att acceptera varje judisk regeringschefs politiska och militära handlanden. Även om staten Israels judiska invånare förvisso tillhör Guds egendomsfolk, betyder inte det att allt den moderna judiska staten Israel gör är rätt - lika lite som Guds egendomsfolk på bibelns tid, Israels folk, alltid följde Guds vilja.

(Dessutom måste vi komma ihåg att även om den stat som bildades i Mellanöstern 1948 fick namnet Israel, så är den inte identisk med det Israel - det folk bestående av 12 stammar - som bibeln och Gamla testamentets profetior talar om. Det hade varit mindre förvillande om man gett den moderna judiska staten namnet Juda eller Judeen, vilket är vad judarna i forna tider alltid kallade sitt land. Det var också vad man först planerade att kalla dagens Israel.)

Gud utsåg visserligen Israel till en förebild, men det var en förebild på gott och ont. Genom dem skulle han visa världen vad som blev konsekvenserna av att följa Guds vilja - och att bryta mot den. Under århundradenas lopp har Guds egendomsfolk gång på gång handlat på ett sätt som stått helt i strid med Guds vilja. Varje gång har konsekvenserna blivit svåra. Och bibeln berättar att i den yttersta tiden kommer Israel än en gång att få lida - denna gång av en "vedermöda" utan motstycke.

Kanske är det så att bland de skyldiga till att Jerusalems invånare får se sin stad "omringad av härar" (som Jesus uttryckte det i sitt svar på lärjungarnas fråga om händelserna omedelbart före Människosonens återkomst) finns judiska politiska och militära ledare som - liksom så många andra judiska ledare redan på bibelns tid - har vänt Gud ryggen och i stället låter sig styras av hat, girighet och hämndlystnad.

Ska vi då inte be för Israels folk? Jo, självklart! Vi har större anledning än någonsin att be för dem. Vi ska be för Israels folk och vi ska välsigna judarnas strävan efter ett liv i trygghet. Men det innebär inte att vi nödvändigtvis måste välsigna varje regering i staten Israel oavsett hur den agerar. Det innebär inte att vi måste stödja varje judisk regeringschef i hans politiska/militära strävanden. Och det innebär inte heller att vi inte också ska be för det arabiska folket i Palestina och välsigna palestiniernas strävan efter ett liv i trygghet.

För vi ska komma ihåg att Gud inte lyssnar till en bön som också rymmer hat mot någon människa. Jesus betonade att om vi har något otalt med vår broder, så ska vi bli vän med honom först innan vi ber. I den andan ska vi be - be för judarna i Israel och för araberna i Palestina.

Vi ska be att inga människor ska behöva se sina hem förstörda och sina anhöriga lemlästade och dödade - vare sig av desperata självmordsbombares sprängmedel eller av soldaters granater. Be att unga män ska slippa beordras att gå in på ockuperade områden och förstöra vad oskyldiga människor byggt upp - eller drivas att offra sitt liv i förhoppning om att kunna ge sitt folk frihet. Be att människor ska slippa leva i skräck för ockupanters vapen och frihetskämpars sprängladdningar, be att hatet inte fortsätter att breda ut sig, be att folket förlitar sig på Gud (vare sig de kallar honom Elohim eller Allah) i stället för på vapen - och vara förvissade om att Gud står fast vid sina löften.

Abrahams barn kommer att få det land som Gud har lovat dem. Israels folk kommer att få leva i fred och trygghet. Den dag de verkligen visar att de är Abrahams barn och är beredda att följa Guds vilja. Och det kommer de att göra!

Profetiorna - "historia skriven på förhand", som någon kallade dem - säger att Israels folk, hela Israels folk (inte bara judarna), kommer att återvända till det land som Gud lovade Abraham.

Den dag Människosonen kommer på himmelens skyar - så som profeten Daniel skrev i sin bok (Dan 7:13-14) - kommer Israels barn att ta emot honom som Messias.

"Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet" (Jer 33:16)

Den dagen kommer Abrahams barn att återvända och ta det land i besittning som Gud en gång lovade deras förfader.

"På den tiden, säger Herren, ska jag vara Gud för alla Israels släkter, och de ska vara mitt folk.... Se, jag ska föra dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn... I en stor skara ska de komma tillbaka hit... De ska komma och jubla på Sions höjd" (Jer 31:1,8,12)

"Jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land" (Hes 36:24)

" skall [jag] sluta ett nytt förbund med Israels hus [de tio nordliga stammarna] och med Juda hus [Juda stam, dvs judarna, och Benjamins stam]... Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan" (Jer 31:31,33)

Den dagen kommer Israels folk att få njuta av de välsignelser som Gud utlovat, tillsammans med alla de andra som också är Abrahams sanna barn genom tron på Gud (Gal 3:7), oavsett om de är födda som judar eller araber eller tillhör något annat folk.

Den dagen kommer judarna att få leva i löftets land tillsammans med palestinier, egypter, libaneser, syrier, irakier, iranier och jordanier. Och de kommer alla att leva i fred, för hela landet kommer att vara deras.

Men dessförinnan kommer de judar som redan återvänt till "Löftets land" och Jerusalem att få uppleva en vedermöda som aldrig tidigare varit!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Konflikten Palestina och Israel - vad är rätt?
Gång på gång i samband med konflikten mellan Israel och Palestina hör man talas om "guds löften" till Israel och om judarnas "bibliska rätt" till landet. Men vilka är de här gudomliga löftena, vad står det egentligen i Bibeln och vad har det för relevans till situationen i Israel i dag?

Jerusalem - en judisk eller muslimsk stad?
Vad står det i bibeln om Jerusalem? Tillhör Jerusalem judarna eller araberna? Är det Guds folk eller muslimerna som har rätt till staden?

Ska Israel få Palestina?
Står det verkligen någonstans i bibeln att israeliterna ska få Palestina? Isåfall - varför det?

Hur gammalt är Israel?
För 3000 år sedan grundade Israels 12 stammar ett rike i Kanaans land - den kustremsa vid Medelhavet som enligt Guds löfte skulle tillhöra Abrahams ättlingar israeliterna i evighet.

När uppkom namnet Palestina?
Både Juda och Israel låg i Palestina, men inget av rikena omfattade hela Palestina.

Varför talar bibeln om Juda OCH Israel?
Det som bibeln kallar Israels folk (eller 'Israels barn') är de 12 stammar som var ättlingar till patriarken Israel, som från början hette Jakob.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.