Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendomen - bara en kopia av andra religioner?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Inom den egyptiska religionen fanns det bilder av Isis med Horus i famnen som var slående lika bilderna av Maria med Jesus i famnen.

Fråga: Det är mycket sol-religon (paganism) inom kristendomen. Historien om jesus återfinns inom alla religoner gammla som nyare, och geometriska tal och datum är slående lika. Så vad säger du om den kristna kopieringen. (H.N.)

Vilken kopiering? Att den "kristna" religionen, då den spred sig i romarriket och så småningom förvandlades till riksreligion, kom att påverkas av dyrkan av "Sol Invictus" när det exempelvis gäller datumet för firandet av Jesu födelse är allmänt känt, men det har rimligen inget att göra med tron på att Jesus var Messias. Den kristna församlingens grundläggande övertygelse - att Jesus var Guds son, att han dog och uppstod - förblev densamma som den varit ända sedan de allra första lärjungarnas tid. Någon solreligion i kristendomen finns inte.

Och att vi kan hitta motsvarigheter till olika händelser i Jesu liv både före och efter hans tid är enbart naturligt, men det innebär ju inte att inte de händelser som tillskrivs honom inte har inträffat.

Att det exempelvis inom den egyptiska religionen fanns bilder av Isis med Horus i famnen innebär ju inte att det inte fanns en judisk flicka i Nasaret vid namn Maria som höll sitt barn i famnen - och att detta återgavs i den konst som utvecklades inom den kristna religionen.

Man kan faktiskt ta vilken känd person som helst, välja ut avgörande händelser i hans liv - och konstatera att motsvarande händelser någon gång, någonstans i världen, har förekommmit i någon religiös legend. Men det innebär naturligtvis inte att den här personen i fråga inte har varit med om dessa händelser.

Detsamma gäller andra företeelser och begrepp som förekommit i olika religioner och legender. Att det bland grekerna fanns en saga om Ikaros innebär knappast att dagens skärmflygare inte finns. Att det i Indien fanns legender om vimanor innebär inte att inte våra tiders flygplan existerar. Att aztekernas legender talade om Quetzalcoatl som skulle komma över havet från soluppgången innebär ju inte att conquistadorernas ankomst till den amerikanska kontinenten bara är legender. Och att Osiris, Isis och Horus (man, kvinna och son) utgjorde en gudomlig triad i det gamla Egypten innebär inte att inte gudomen faktiskt kan utgöras av Fader, Son och Ande.

För övrigt skulle samma kopieringsargument ha kunnat användas ifall kristendomen hade framställt Gud som en eller två personer, eftersom man då kunde sagt att kristendomen bara kopierat den egyptiska tron på Ra eller babyloniernas tro på Shamash och Sin (solguden och månguden)...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är bibelns berättelser bara plagiat?
De historier som finns i Bibeln finns ju faktiskt i andra religioner också? Hur kan man då säga att Bibeln är Guds ord? Verkar det inte i stället som om de som skrev Bibeln bara plagierade gamla berättelser?

Gamla testamentet - ett plagiat?
Hur ställer du dig till de moderna forskarrönen som säger att GT bara är plagiat och ett hopkok av gamla babyloniska heliga skrifter och material från andra polyteistiska religioner som redigerats av judiska präster? När det judiska prästerskapet återvände till Israel efter fångenskapen i det månggudadyrkande Babylon tog de antagligen med sig kopior av dessa skrifter och använde dem som underlag för att sammanställa GT och starta en ny religion med en enda gud. (E.P.)

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.