Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristna och blodmat

Fråga: Bör inte kristna avhålla sig från att äta blod? Om vi inte behöver följa mose lag, så får vi äta en massa saker som judarna inte får (om de nu följer lagen än) men vad jag förstår, så ska vi ändå inte äta blod. Vad anser du? Jag vet vad det står, men skulle du tolka det som att vi inte ska äta blod? (E.C.)

Svar: Paulus ord avsåg de ickejudiska messiastroende som anslöt sig till den första kristna församlingen och han menade att de skulle avstå från blodmat precis som de judiska messiastroende som församlingen ursprungligen uteslutande bestod av. Om det sedan var av hälsoskäl eller för att undvika konflikter mellan dem och judarna i den kristna guppen är omöjligt att säga. Likaså om det här var en uppmaning som gällde den specifika situationen i den första församlingen, eller om det här var något som skulle gälla i alla tider och nytillkomna troende ur alla folk.

Det är en knepig tolkningsfråga. Kanske var alla de här matföreskrifterna en gång tilllkomna av hälsohänsyn. Kanske var de befogade under Israels ökenvandring, men inte i dag. Kanske är de giltiga i alla tider därför att vissa saker inte är hälsosama att äta. Det går inte att svara på. Men jag kan i alla fall inte föreställa mig att Jesus skulle säga: "Du har ätit blodpudding - du får inte evigt liv!"

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är det synd att äta blod?
I Apg 15:20 står det: "De måste avhålla sig från köttet av kvävda djur och blod." Är det synd att äta mat med blod i eller köttet av kvävda djur?

Judar, kristna och koshermat
Varför äter kristna griskött när inte judarna gör det? Varför äter inte kristna koshermat?

Är det rätt att ge blod?
Vissa kristna vägrar ju ta emot blodtransfusioner därför att Bibeln säger att själen finns i blodet. Är det då fel att vara blodgivare?

Halalslakt och avgudaoffer
Jag är kristen och följer det som står i Apg 15, alltså att det enda vi behöver avhålla oss från är avgudaofferkött, blod och otukt. Och i 1 Kor 10:18-22 säger han att man får gemenskap med demonerna om man äter avgudaofferkött! Förut har vi inte behövt tänka på avgudaofferkött eftersom det inte funnits i Sverige, men numera finns det ju halalslaktat kött här. Det äter jag inte. Inte heller blodmat. Nu har jag hört att vissa kristna inte bryr sig om detta bibelställe utan äter både blodmat och avgudaofferkött. Det förklarar de med att Paulus på andra ställen säger att vi är fria att äta vadsomhelst, att vi kan följa våra samveten och äta vad vi vill, även avgudaofferkött. Det är ju sant, men hur kan han säga det när det inte stämmer med vad som står i Apg 15?

Rena och orena djur
Upphävde inte Jesus eller Gud lagen om rena och orena djur när nån av apostlarna i en dröm såg alla djur sänkas ner från himlen i en duk och han sa: "Ta och ät"?

Jehovas vittnen och blodet
Jag undrar varför Jehovas vittnen är emot blodtransfusioner?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.