Skriv ut den här sidan     

Varför är kristna så negativa mot andra religioner?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus fördömde aldrig någon religion (han diskuterade över huvud taget inte andra religioner) och han uppmanade heller aldrig någon att byta religion.

Fråga: Ofta hör man kristna företrädare tala illa om andra religioners tro (gärna new age) men sällan eller aldrig hör man de med annan tro tala illa om kristen tro (möjligen undantaget islam av aggressivaste slag). Varför? Och är det etiskt trovärdigt? Eller är allt bara ett missförstånd och jag som hör fel. (F.F.)

Den negativa inställningen bland kristna gentemot andra religioner beror förmodligen på övertygelsen om att Jesus är den enda vägen till evigt liv och att alla som inte tror på Kristus (dvs "blir kristna") kommer att gå förlorade. Indirekt betyder det att alla andra religioner leder människor vilse. Att man "talar illa" om andra religioner är ju då bara ett uttryck för välvilja...

Däremot är man ute på helt fel väg om man tror sig kunna "vinna själar" genom att angripa andra människors trosåskådning. All erfarenhet säger att den som angrips för sin övertygelse bara bli ännu mer fast i denna övertygelse och försöker hitta nya argument för att försvara sin tro.

Dessutom - om vi ser på hurdan Jesus var, så talade han aldrig illa om någon religion eller någon människas övertygelse (han diskuterade över huvud taget inte andra religioner), trots att han utan tvekan måste ha kommit i kontakt med flera olika trosåskådningar. Det förekom både grekiska och romerska religioner, liksom mysteriereligioner av olika slag, i det samhälle där han levde och verkade. Men han uppmanade aldrig någon att byta religion.

Däremot kritiserade han dem som bekände sig till en tro men inte levde som de lärde. Fariseerna, till exempel. Samtidigt som den romerske officeren i Lukas 7 - som väl kan antas tillbad de romerska gudarna - inte fick någon kritik för sin religion, utan i stället lovord för att han trodde på Jesu förmåga att göra hans tjänare frisk.

Inte heller uppmanade Jesus sina lärjungar att gå ut i världen och fördöma andra religioner eller förmå människor att överge sin tro, utan han uppmanade dem att gå ut i världen och göra människor bland alla folk till hans lärjungar - till Jesu "elever". Eftersom Jesus tidigare sagt att bara de som Gud kallar kan komma till honom, måste han ha menat att det skulle vara lärjungarnas uppgift att förkunna evangeliet om riket - och sedan överlåta åt Gud att övertyga människor om sanningshalten i budskapet och få dem att vilja veta mer (och, förhoppningsvis, acceptera honom som Messias och Herre och bli hans "elever").

Att acceptera Jesus som Messias är ju i grund och botten inte mer "religiöst" än att acceptera en person som statsminister eller president. Och på samma sätt som en persons mathållning, klädsel, politiska beslut etc påverkas om hon blir övertygad om att man inte ska döda djur, påverkar övertygelsen om att Jesus är Messias oundvikligen en människas övriga trosuppfattningar, moral, religion, livssyn och verklighetsuppfattning. En människa som blir övertygad om att Jesus är Messias och beslutar sig för att följa honom kommer oundvikligen "automatiskt" att överge de tidigare åsikter som kommer i konflikt med denna nya övertygelse.

Därför behöver ingen fördöma någon religion eller trosriktning eller tala om för någon att hans eller hennes religion är fel, utan det blir i så fall någonting som vederbörande själv kommer till insikt om.

Att andra religioner inte uttalar sig negativt om kristendomen kan väl tänkas bero på att de (med undantag för islam) inte betraktar sig som "den enda vägen", utan snarare som "en väg" bland många till Gud.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Kristendomens utbredning i världen
Här är en karta som visar var i världen kristendomen finns.

Hade Jesus förståelse för andra religioner?
Jesus begärde inte att någon skulle byta religion och ansluta sig till den judiska, som han själv tillhörde.

Kristendomens grundare
Vem var det som startade eller grundade kristendomen och hur gick det till?

Varför välja kristendomen?
Varför ska man välja/tillhöra kristendomen och inte andra religioner? Vad är det som gör kristendomen så "bra"?

Kommer religionerna att finnas i framtiden?
Hur kommer Sverige se ut en bit in på 2000-talet? kommer religionen/religionerna att överleva?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.