Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristen och/eller religiös?

Bibelfrågan: Frågor och svar

"Religiös" är samlingsbegreppet för alla som har en religion, medan "kristen" är beteckningen på en viss kategori bland dessa religiösa.

Fråga: Vad är det för skillnad på att vara kristen och att vara religös? (K.G.)

Alla människor som har någon form av religion - alla som har en "gudstro" eller tro på någon högre makt - är religiösa. En muslim är religiös. En kristen är religiös. En hindu är religiös. En buddist är religiös. Och många är religiösa utan att vara knutna till någon viss organiserad religion eller religionsutövning.

Alla kristna är alltså religiösa (de har en religion, en trosåskådning, en tro på Gud och på att Jesus är Kristus. Däremot är inte alla religiösa kristna, utan de kan vara muslimer, hinduer etc eller kristna.

"Religiös" är följaktligen "samlingsbegreppet" för alla som har en religion, medan "kristen" är beteckningen på en viss kategori bland dessa religiösa.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomen - bara en kopia av andra religioner?
Inom den egyptiska religionen fanns det bilder av Isis med Horus i famnen som var slående lika bilderna av Maria med Jesus i famnen.

Kommer religionerna att finnas i framtiden?
Hur kommer Sverige se ut en bit in på 2000-talet? kommer religionen/religionerna att överleva?

Vad fanns det för religioner före Abrahams tid?
Vad trodde man på för gud/gudar innan Gud kallade Abraham och slöt sitt förbund med honom och hans ättlingar?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.