Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristus eller Chrestos?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag har läst en text här ur studiebibeln där en källa säger att Jesus heter Chrestus medan en annan källa säger att han heter Jesus Kristus. (D.H.)

Vårt ord "Kristus" är en försvenskning av det grekiska ordet "Christos" (ibland felstavat "Chrestos") eller latinska "Christus" som i sin tur är en översättning av det hebreiska ordet "Mashiash" (som på svenska blir "Messias").

"Mashiash/Messias" betyder "den smorde" och är en kungatitel. Ordet kommer av att man i det gamla Israel "smorde" en kung med olja (man hällde olja över hans huvud) då han kröntes. De gamla bibliska profeterna sa att Gud en dag skulle sända en kung som han själv utvalt - en "messias" - som skulle befria judarna från allt förtryck, upprätta ett Guds rike (även kallat "himlens rike" eller "himmelriket") på jorden och skapa fred i världen.

När Jesus började sin verksamhet och talade om att Guds rike nu var nära, fick han snart en skara anhängare som blev hans elever,"lärjungar" med ett gmmalt svenskt ord. Så småningom blev de alltmer övertygade om att deras "rabbi" (lärare) var sänd av Gud. När han, efter att ha avrättats som upprorsmakare av den romerska ockupationsmakten, visade sig igen för sina anhängare var de helt säkra på att han verkligen var denna "messias" som profeterna lovat att Gud skulle sända och som en dag skulle förverkliga Gudsriket.

Därför började man tala om honom som "Yeshua Mashiash" på hebreiska eller som "Iesous Christos" på grekiska.

"Kristus" är alltså inte något namn - även om det har kommit att användas som det - utan den svenska översättningen av titeln mashiash/christos/christus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesus från Nasaret och Jesus Kristus
Är det någon skillnad mellan Jesus från Nasaret och Jesus Kristus?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Vilken ärden riktigakristna församlingen?
Det finns ju en mängd olika kyrkor, katolska och protestantiska, Svenska kyrkan och frikyrkor av alla slag. Hur kan man veta vilken kyrka som är den 'riktiga', alltså den som Jesus startade en gång i tiden? För nån måste väl vara det, eller hur?

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn, hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Uppviglaren Chrestus i Rom
Har läst om en Chrestos som skulle ha hålit till i Rom omkring år 50. Enligt en bok skulle det vara ett bevis på att Jesus Kristus var en person som levde vid den tiden och uppviglade folket.

Varför blev människor kristna?
Det finns naturligtvis många anledningar till varför människor gick över till kristendomen. Några anledningar var dock viktigare än andra. Vilka var det? Varför var de så viktiga?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.