Följ Bibelfrågan på Facebook

Förenklad biblisk kronologi

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Undrar över kronologin mellan Abraham och Moses. Såvitt jag kan förstå måste Abraham ha levt före Moses. Rätt eller fel? (B.K.)

Alldeles rätt! Enligt en ganska osäker kronologi (eftersom israeliterna i sina släktregister ofta bara tog med personer av betydelse och skrev att dessa "födde" den och den, trots att det ibland kunde vara många generationer mellan de båda) levde Abraham lite drygt 2000 år före vår tideräknings början. Ungefär 500 år senare föddes Moses. Ytterligare 500 år senare, dvs ca 1000 f Kr, blev David kung över Israel. Följande 500 år slutade med att judarna återvände från fångenskapen i Babylon - och den sista 500-årsperioden ledde fram till Jesu födelse.

(Så kan man dela in den gammaltestamentliga historien i halvsekelsetapper för att få bättre överblick över det hela.)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Abraham och Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Vem var Moses?
Vem var den riktige Moses? Jag har läst att den historiske Moses i själva verket var en präst från Heliopolis vid namn Osarsiph?

Messias av Davids stam
Varför protesterar Jesus i Matt 22:45 m.fl. mot att Messias är av Davids stam, när han själv var det?

De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Judendomens betydelse för kristendomen
Vilken betydelse har judendomen haft för kristendomen?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.