Följ Bibelfrågan på Facebook

Kungarna i Kölnerdomen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det praktfulla skrinet där man förvarade kvarlevorna av de tre vise männen - som för övrigt blev kyrkans skyddshelgon - kallas "Dreikönigenschrein".

Fråga: I domkyrkan i Köln lär finnas ett skrin med vad som påstås vara relikerna efter de tre kungarna "från österns länder" som kom med gåvor till den nyfödde Jesus. Hur i hela friden hamnade de i Tyskland? (F.E.)

De tre kungar det handlar om är alltså bibelns "vise män" som begav sig till Judeen för att hylla vad man trodde var en nyfödd judisk prins. Enligt traditionen var de tre stycken - förmodligen därför att tre olika sorters gåvor, guld, rökelse och myrra, nämns i bibeln - men i evangeliets berättelse om händelsen nämns ingenting vare sig om hur många de var, vad de hade för samhällsställning eller vad de hette. (Man kan väl anta att om de verkligen hade varit kungar, så skulle inte evangeliets författare ha nöjt sig med att kalla dem för "vise män"...)

Enligt legenderna var de emellertid tre stycken, de var kungar och deras namn var Kaspar, Melkior och Balthazar. Efter besöket hos den nyfödde Jesus återvände de till sina hemländer, där de 40 år senare anslöt sig till kristendomen och lät sig döpas av Sankt Thomas. Ytterligare 300 år senare fördes deras kroppar av kejsarinnan Helena (kejsar Konstantins mor) till Konstantinopel, och så småningom flyttades de vidare till Milano.

Efter det att tyskromerske kejsaren Fredrik I Barbarossa erövrat Milano år 1164 kunde den dåvarande ärkebiskopen av Köln, Rainhald von Dassel, återvända med vad som påstods vara kvarlevorna av de tre vise männen. Under medeltiden betraktades de som kungar och det praktfulla skrinet där man förvarade kvarlevorna av de tre vise männen - som för övrigt blev kyrkans skyddshelgon - kallas "Dreikönigenschrein". I domkyrkan i Köln finns även (vad som påstås vara) de tolv apostlarnas ben och Petrus kors.

(Invånarna i Milano hävdar emellertid att de tre konungarnas kvarlevor fortfarande finns där...)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad hette de tre vise männen?
De tre vise männens namn finns inte i Bibeln, men de finns i legender.

De vise männen och astrologin
Om Gud menar att det är fel att syssla med astrologi och horoskop, varför använde han då stjärnorna för att uppenbara för de vise männen att Jesus hade fötts?

Jerusalem eller Egypten?
Hur kan Jesus ha burits fram i templet i Jerusalem efter 40 dagar, som det står i Lukasevangeliet, om Josef och Maria tog med sig honom och flydde till Egypten och stannade där ända tills Herodes hade dött?

Jesu ålder vid de vise männens besök
Hur gammal var Jesus när de vise männen kom. Kom de samtidigt som herdarna? Bodde Maria, Josef och Jesus-barnet kvar i stallet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.