Följ Bibelfrågan på Facebook

Stred kung Baesa efter sin död

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det ord som översatts 'regering' kan lika gärna översättas 'rike' eller 'kungadöme'.

Fråga: I 1 Kungaboken 16 står det att kung Basha av Israel dog och efterträddes av sin son Ela "under Asas tjugosjätte regeringsår i Juda". Men i 2 Krön 16 står det sedan att under kung Asas trettiosjätte (!) regeringsår tågade kung Basha av Israel mot Juda. Lite märkligt, tycker jag, att kung Basha tio år efter sin död fortfarande kämpade på krigsfälten! (M.J.)

I det här fallet har "motsägelsen" sannolikt sin enkla förklaring i olika dateringssätt.

Av 2 Krön 16:11 framgår att författaren hämtade sina uppgifter från "boken om Judas och Israels kungar" där "Asas historia, från början till slut", fanns nedtecknad. Eftersom dessa offentliga annaler inleddes med Israels delning i nordriket Israel och sydriket Juda, utgjorde denna delning av landet den utgångspunkt som åren räknades från. Det blev följaktligen den tideräkning som även Krönikebokens författare utgick från.

Det ord som översatts "regering" - hebreiska malkuwth - kan lika gärna översättas "rike" eller "kungadöme". Enligt judiska kommentatorer kan texten därför lika gärna läsas som "Asas rikes (kungadömes) 36:e år", och Asas rike var kungariket Juda.

Det år som åsyftas, då Israels kung Baesa tågade mot Juda och befäste Rama, var således det 36:e året från bildandet av Juda rike, vilket motsvarade Asas 16:e år vid makten. Kung Baesa företog med andra ord detta fälttåg cirka 10 år före sin död.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Fel och motsägelser i bibeln
Jag har sett sajter på Internet med uppräkningar av massor av fel och motsägelser i bibeln. Det visar väl hur klart som helst att bibeln bara är människors skriverier och inte en ofelbar Guds ord?

Hur kan bibeln vara Guds ord?
Hur kan någon se bibeln som Guds ord och den absoluta sanningen när det finns så många motsägelser i bibeln?

Kristendomen och naturvetenskapen
Hur försöker anhängarna till kristendomen harmoniera sin tro med en vetenskaplig världsbild?

Motstridiga uppgifter i Gamla testamentet
Författarna till redogörelserna för exempelvis drabbningarna på Davids tid befann sig i samma situation som nutida svenska historiker som skriver om Karl XII:s eller Gustav II Adolfs arméer.

Bibeln, en evighetsbok
Bibelns budskap är tidlöst och berör varje människas innersta väsen samtidigt som det berör och påverkar vårt samhälle som helhet.

Davids tillfångatagna vagnskämpar
Hur många vagnskämpar tillfångatog David av Hadadeser? 2 Sam 8:4 "David tillfångatog 1 700 vagnskämpar och 20 000 fotsoldater och lät skära av senorna på alla vagnshästarna utom hundra." 1 Krö 18:4 "David tog 1 000 vagnar, 7 000 vagnskämpar och 20 000 fotsoldater och lät skära av senorna på alla vagnshästarna utom hundra."

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.