Följ Bibelfrågan på Facebook

Är det okej att gifta sig med sin kusin?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det enda ställe i bibeln där man kan hitta några regler angående äktenskap är i de anvisningar som Gud gav Israels folk.

Fråga: Jag har en fråga gällande Guds syn på kusinäktenskap. Vad säger Bibeln? Räknas det som äktenskapsbrott? (N.)

Nej, det finns ingenting i vare sig Gamla eller Nya testamentet som säger att äktenskap mellan kusiner skulle vara liktydigt med äktenskapsbrott.

Nya testamentet nämner över huvud taget inget om vilka relationer som är tillåtna eller inte (förutom att det fördömer otukt, äktenskapsbrott etc...)

Det enda ställe i bibeln där man kan hitta några regler är i de anvisningar som Gud gav Israels folk. I 3 Mos 18:6, som ingår i bibelns redovisning för de "bud, stadgar och lagar för förbundet mellan Herren och israeliterna som Herren gav på Sinaiberget och som förmedlades av Mose" (3 Mos 26:46), finns följande lista över vilka släktingar som inte tilläts ha sexuella förbindelser (och följaktligen inte heller skulle tillåtas gifta sig):

6 Ingen av er skall röra en kvinna som är hans nära släkting och blotta hennes nakenhet. Jag är HERREN.

7 Du skall inte blotta din fars nakenhet genom att blotta din mors nakenhet. Hon är din mor, och du skall inte blotta hennes nakenhet.

8 Du skall inte blotta nakenheten hos din fars hustru, ty det är din fars nakenhet.

9 Du skall inte blotta din systers nakenhet, vare sig hon är din fars dotter eller din mors dotter, vare sig hon är född hemma eller ute.

10 Du skall inte blotta din sondotters eller din dotterdotters nakenhet, ty det är din egen nakenhet.

11 Du skall inte blotta nakenheten hos dottern till din fars hustru, ty hon är av din fars släkt och hon är din syster.

12 Du skall inte blotta nakenheten hos din fars syster, ty hon är din fars nära släkting.

13 Du skall inte blotta nakenheten hos din mors syster, ty hon är din mors nära släkting.

14 Du skall inte blotta nakenheten hos din fars bror, och du skall inte röra hans hustru, ty hon är din fars syster.

15 Du skall inte blotta din svärdotters nakenhet. Hon är din sons hustru, och hennes nakenhet skall du inte blotta.

16 Du skall inte blotta nakenheten hos din brors hustru, ty det är din brors nakenhet.

17 Du skall inte blotta en kvinnas nakenhet och dessutom hennes dotters. Du skall inte heller ta till hustru hennes sondotter eller dotterdotter och blotta deras nakenhet. Det vore en skam, ty de är ju dina nära släktingar.

18 Du skall inte ta till hustru en kvinna som är syster till din hustru, så att du väcker fiendskap mellan dem genom att du blottar också hennes nakenhet medan din hustru lever.

Det som står i vers 6 (om nära släktingar) är själva "grundbefallningen" - man ska inte ha sex (och alltså inte heller gifta sig) med nära släktingar. I de följande verserna definieras sedan vad bibeln menar med begreppet "nära släktingar":

7: föräldrar - barn
8: styvbarn - styvföräldrar
9 och 11: hel- eller halvsyskon
10: barnbarn - farförälder/morförälder
12-14: fastrar - mostrar - farbröder - morbröder
15: förälder - barns make/maka
16: svåger/svägerska
17: hustrus/makes barn/barnbarn
18: makes/makas syskon

Över huvud taget nämns kusinäktenskap bara på fyra ställen i bibeln (om vi undantar de underförstådda kusinäktenskapen bland Adams och Evas barnbarn, liksom bland Noas barnbarn). Det berättas följaktligen att Isak gifte sig med ett kusinbarn, Rebecka (1 Mos 24:12-51), att Jakob gifte sig med två av sina kusiner, Rakel och Lea (1 Mos 28-29), att Selofhads fem föräldralösa döttrar gifte sig med sina kusiner (4 Mos 36:10-11) enligt Guds befallning, och att Eleasars döttrar gifte sig med sina kusiner (1 Krön 23:22).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur blir man och kvinna ett?
Om två människor har blivit ett genom att den vigts av en präst, genom att föräldrarna arrangerat ett brudköp eller genom att de gemensamt beslutat sig för att vara tillsammans, spelar ingen roll.

Blir man gifta när man har sex?
Vad är bibelns definition på äktenskap? Ingår man i äktenskap genom mänskliga ritualer som bröllop eller genom sex?

Hur instiftas äktenskapet?
Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.