Följ Bibelfrågan på Facebook

'Kvinnlig nattvard'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jesus blod är väl nattvardsvinet och oblaten Jesus kropp. Finns det något liknande för någon kvinna? (M.F.)

Nej. Och det finns inget liknande för någon annan man heller. Den här symboliken var någonting som Jesus själv instiftade vid den sista kvällsmåltiden med lärjungarna, då han uppmanade dem att då de i fortsättningen åt denna måltid tänka på honom och göra det till minne av honom, hans liv och hans död.

Att någon annan - kvinna eller man - inom den kristna församlingen skulle ha instiftat en likadan symbolhandling och hävdat att vinet och brödet skulle symbolisera honom eller henne, är helt uteslutet. Däremot kan det naturligtvis finnas liknande symboler inom andra religioner.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför heter det nattvard?
Varför heter det "nattvard"? Det är ju ingenting som har med natten att göra. Och är det något som bara förekommer inom kristendomen, i kristna kyrkor?

Vad betyder PX-symbolen?
Vad symboliserar den kristna symbolen "P" med ett "kryss" över "skaftet"?

Vad är en gloria?
Jag skulle vilja veta var glorian kommer ifrån och varför.

Var Jesu sista måltid en påskmåltid?
Om man jämför Johannes och de andra evangelierna (synoptikerna) så skiljer de sig helt vad det gäller vilken dag Jesus åt den sista måltiden med lärjungarna och instiftade nattvarden. Var det en påskmåltid han åt?

Det osyrade brödets högtid
I påskberättelsen står det att det var det osyrade brödets högtid. Vad är det för helg?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.