Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendomens kvinnosyn

Bibelfrågan: Frågor och svar

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus...

Fråga: Angående Kristendomens syn på mannen och kvinnan citerar ni i ett svar 1 Kor 11:11-12 och skriver att Paulus ansåg att kvinnor och män var och är fullkomligt jämbördiga. Men strax före det citatet skriver Paulus själv att "kvinnan är en avglans av mannen" och att "mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen". Ni förstår givetvis också den enorma motsägelsen i detta. Jag förstår att ni vill visa folk att kristendomen inte längre förespråkar stening, avlatsbrev och annat och har blivit lite modernare, men är det bra att använda ett citat för att försvara kristendomens kvinnosyn som ligger så nära ett citat som visar kristendomens verkliga kvinnosyn? (V.L.)

Skälet till att just den andra delen av stycket togs med är att det är den som är relevant för kristendomen.

Paulus talar först om de judiska förhållandena och resonemangen där han går tillbaka på skapelseberättelsens beskrivning av de båda könens förhållande till varandra:

"En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull" (1 Kor 11:9-10)

Mannen skapades först och sedan skapades kvinnan från mannen och hon skapades för hans skull. Det är alltså vad den gammaltestamentliga berättelsen säger. Det är grunden till synen på man och kvinna och deras sociala roller i det judiska samhället - dvs den kultur där kristendomen uppstod, den kultur som alla Jesu första lärjungar var födda och uppvuxna i, den kultur som rådde i alla de judiska kolonierna runt Medelhavet där Gamla testamentets ord var helt grundläggande och sågs som självklara av alla. Även av Paulus.

"Men", säger Paulus, "i Herren (dvs "i Kristus", för oss som är "i Kristus", för oss som är kristna) är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud" (1 Kor 11:11-12)

Det är alltså det som Paulus inleder med "Men..." som är kristendomens verkliga kvinnosyn. Och detta upprepar han i Galaterbrevet:

"Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus" (Gal 3:26-28)

Så om man ska se någon motsägelse så är det snarast mellan den kristna tron och den kultur där den kristna tron uppstod.

Sedan är det en helt annan sak att Paulus lade stor vikt vid att man inte bröt mot samhällets normer. För även om män och kvinnor var absolut jämlika i Herren, dvs i egenskap av kristna, så var det ett faktum att de hade olika uppgifter och roller i samhället - något som varken Paulus eller någon av de andra medlemmarna av den första församlingen ifrågasatte. De såg ju inte som sin uppgift att förändra samhället - och det var inte heller någon uppgift Jesus gett dem - utan att förbereda människor inför Guds rikes ankomst.

Det enda som skilde dem från alla andra judar var att de var övertygade om att de gamla judiska profetiorna hade gått i uppfyllelse, att den utlovade Messias hade kommit, att det var den avrättade (och uppståndne) galileiske snickaren Jesus som var denne Messias och att han snart skulle komma tillbaka och upprätta Guds rike och ge alla de troende evigt liv. Och här, bland de troende, i den messiastroende församlingen, rådde det ingen skillnad mellan man och kvinna, utan båda könen var precis lika mycket värde och var skapade med samma syfte och samma mål - att bli Guds avbilder.

För övrigt har kristendomen aldrig förespråkat vare sig stening, avlatsbrev eller något liknande. Stening var något som förekom inom judendomen och avlatsbreven var en (oftast missförstådd) uppfinning av medeltidskyrkan. Ingetdera har alltså med kristendomen att göra. Följaktligen har jag inget skäl att visa att kristendomen "inte längre förespråkar" det.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kvinnosynen i bibeln
Om nu Gud inte gör skillnad på kön, varför är då så många kristna, till och med högt uppsatta och väl belästa biskopar, emot kvinnliga präster? Har de inte fått det från Bibeln? De har väl knappast kommit på det själva?

Kvinnliga präster
Står det någonstans i Bibeln att kvinnor inte får bli präster?

Kristendomens syn på man och kvinna
Vad har egentligen kristendomen för syn på man och kvinna och deras roller i äktenskapet? Jag har i alla fall fått intrycket att det är mannen som ska bestämma och kvinnan som ska foga sig.

Paulus och kvinnans roll i församlingen
Vi är några som diskuterat kvinnans roll i församlingen. Tycker Paulus och Petrus är ganska tydliga i sina brev till församlingarna i Korint respektive Timotheus och Titus. Om de ska ses i sin kontext utifrån församlingarna där och på den tiden och inte gäller idag, varför ska då det andra som Paulus säger om församlingen gälla? Att vara konsekvent känns som det sundaste sättet att behandla ordet.

Kristet kvinnoförtryck
Tyvärr har det aldrig existerat något kristet samhälle och kommer inte heller att göra det förrän Guds rike upprättas på jorden.

Kvinnor i bibeln
Varför finns det ingen kvinna i bibeln av Moses, Johannes döparens, Abrahams, Sauls, Petrus eller Paulus dignitet? Inte en kvinnlig profet så långt ögat når. Skäms bibelns författare för kvinnor?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.