Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Behövs kyrkan?

Fråga: Jag har blivit inbjuden att delta i ett seminarium på temat 'Behövs kyrkan?' och vore tacksam för synpunkter på frågan. (A.L.)

Svar: Att fråga om de kristna - dvs den kristna församlingen/kyrkan - behövs, är lika meningslöst som att ställa frågor som: "Behövs muslimerna?", "Behövs judarna?" eller "Behövs buddisterna?"

Kyrkan eller församlingen - dvs summan av kristna människor - är inte något som "behövs" (lika lite som björkar, fjällvärld eller sandstränder "behövs") utan något som helt enkelt finns, därför att det finns människor som tror på Jesus Kristus. Liksom det finns människor som tror på Buddha, Muhammed, Shiva etc etc.

Behövs den kristna församlingen för samhällets skull? För världens skull? Knappast! Vår planet har klarat sig utan den kristna församlingen i hundratusentals år. Världen har och har haft länder som har klarat sig lika bra - eller ännu bättre - utan existensen av en kristen församling. Den kristna församlingen är inget som ”behövs” för samhällets skull. (Att samhället sedan drar nytta av kyrkan i olika sammanhang, och att de kristna har kommit att spela en viktig roll i samhället är en helt annan sak.)

Men betyder det att den kristna församlingen inte behövs?

Nej, visst behövs den. Men inte för samhällets skull. Den behövs för Guds skull! Och för mänsklighetens skull. Den behövs för att fullgöra Guds syfte med mänskligheten. Det är därför den över huvud taget existerar...

Det ord som bibeln använder och som vi har översatt med "kyrka" eller "församling" är det grekiska "ekklesia" - ett ord som egentligen inte alls har med religion att göra. Det är ett ord som bäst kan översättas med "sammankallade" eller "utvalda" och det användes ursprungligen i politiska sammanhang och syftade på en rådsförsamling - en grupp som valts ut till en viss uppgift. Det var inte utan skäl som Jesus använde just detta ord för den församling han lade grunden till. "De utvalda." Det var inte heller utan skäl som Gud inspirerade Nya testamentets författare att alltid använda detta uttryck.

Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, är nämligen en organisation som består uteslutande av människor som Gud har utvalt, kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande (Apg 2:38 och 2 Tim 1:7). Den är en levande, andlig organism där Kristus själv är huvudet och den enskilde troende, som genom Guds ande tillhör Kristus (Rom 8:9), är en "lem i Kristi kropp", en "med-lem" i Guds kyrka.

Det är den Heliga andens närvaro i varje enskild människas sinne (1 Kor 2:12 och Ef 4:3-6) som gör den människan till en medlem av Guds församling, förenar Guds folk och gör den kristna kyrkan till en unik sammanslutning av människor som alla är utvalda av Gud till en uppgift. Och den uppgiften är inte att vara vara kuratorer, arrangera konserter, sköta kulturbyggnader, ta hand om katastrofoffer, ordna dagis och kompensera samhällets brister.

De människor som Gud har kallat och fogat till sin kyrka har kallats för att delta i förverkligandet av Guds syfte med mänskligheten - att ge varje människa evigt liv - genom att:

(a) förkunna evangelium i ord och handling för att göra människor till Jesu lärjungar och därmed en del av församlingen;
(b) undervisa dessa som kallats, och
(c) verka som "kungar och präster" i det kommande Gudsriket för att bärga den stora skörden av människor (den kristna kyrkan i dag är ju bara en "förstling" av den slutliga skörden).

Detta är de enda uppgifter församlingen - de kristna - någonsin har fått och har. Men innebär det att den inte ska ägna sig åt att ta hand om människor i svårigheter etc? Absolut inte! Allt detta är en självklar konsekvens av den medmänsklighet och människokärlek som är en oundviklig följd av Guds andes kraft i varje kristens inre, den människokärlek som är ett uttryck för tron på Gud och strävan efter att gå i Jesu fotspår och vara Guds ambassadör i världen och visa världen vad det innebär att följa Guds vilja. Att vara kristen - att vara en del av Guds församling, Guds kyrka - är ju att leva med Jesus som förebild och ledd av Guds ande, ledd av Guds kärlek, hjälpa, skydda, stödja, värna, trösta och uppmuntra.

Men det behövs inga kristna för att utföra detta. Kärlek och medmänsklighet är inget som är unikt just för kristna. Allt detta är sådant som andra kan utföra. Det enda som kyrkan behövs för - det enda som denna organisation har en unik förmåga att göra - det enda som ingen annan organisation än den kristna församlingen kan utföra - är att med Guds andes ledning förkunna evangelium och visa människor vägen till Kristus och det som är varje människas mål: evigt liv i Guds rike.

Kyrkan behövs!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Kristendom och katolicism
Ursprungligen avsåg begreppet "katolska kyrkan" hela den universella kristna församlingen - kristenheten som helhet.

Kristen utan kyrka?
Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling?

Varför så många samfund?
När den urkristna kyrkan växte och det uppstod församlingar i länder med olika kulturer, kom kyrkan att färgas och formas av detta.

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Kristendomen är en religion som man bara kan tillhöra genom ett eget beslut att följa Jesus Kristus.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...