Följ Bibelfrågan på Facebook

Den första kyrkan i Sverige

Bibelfrågan: Frågor och svar

I Birka på ön Björkö i Mälaren uppfördes den allra första kyrkobyggnaden i Sverige.

Fråga: Jag undrar vilken som var den allra första kyrkan som byggdes i Sverige och om den finns kvar (H.D.)

Kristendomen nådde vårt land förhållandevis tidigt. Redan i slutet av 500-talet lär det ha funnits en liten kristen koloni på Gotland. Dessa människor hade kommit i kontakt med kristendomen i Italien. Men egentlig spridning fick inte den nya religionen i vårt land förrän på 800-talet, då den frankiske konungen Ludvig den fromme (814-840) vid riksdagen i Worms år 829 beslutade att sända munken Ansgar från Corvey upp till svearna.

Ansgar och hans följeslagare Vitmar kom så småningom till Birka på ön Björkö i Mälaren, där han enligt Rimbert (ärkebiskop av Hamburg-Bremen och författare till en levnadsteckning över Ansgar, "Ansgars levnad") fick ett välvilligt mottagande av den uppländske kungen Björn. Åtskilliga svear lät döpa sig, och här - i Birka - uppfördes så den allra första kyrkan i Sverige av en av kung Björns rådgivare, en man vid namn Hergeir. Den finns emellertid inte bevarad.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den svenska kyrkans historia
På 700-talet får nordborna kontakt med den romersk-katolska kristendomen genom vikingarnas expeditioner och genom trälar som man för med sig tillbaka hit.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.