Följ Bibelfrågan på Facebook

Kyrklig censur och åsiktsförtryck

Bibelfrågan: Frågor och svar

Var och en som inte instämde i den officiella statsreligionens trosbekännelse klassades som kättare.

Fråga: Vid det kyrkomöte i Nicaea som sammankallades år 325 antogs den nicenska trosbekännelsen. Därefter måste alla kristna bekänna sig till dess principer. Alla andra åsikter förklarades kätterska och förbjöds. Detsamma gällde alla skrifter som plockades bort när man sammanställde Nya testamentets kanon. Var inte allt detta censur och åsiktsförtryck? (S.H.)

Kyrkomötet i Nicaea var ett möte som sammankallades på grund av att olika villoläror hotade att tränga in i församlingarna och skapa kaos. Under de första århundradena e Kr hade det författats mängder av brev, böcker, evangelier, apokalypser och andra skrifter med kristen anknytning, och det var helt enkelt nödvändigt att enas om vilka skrifter som utgjorde trons grundval och vad den kristna tron verkligen innebar (trosbekännelsen).

Resultatet blev att ickekristna läror och skrifter stängdes ute från kyrkan, och så långt var väl allt gott och väl. Men i och med att kristendomen numera blivit riksreligion och alla var tvungna att dela denna tro - ett helt absurt krav, eftersom tron inte är något som någon människa kan styra över med sin vilja - kom de här bestämmelserna att omfatta alla medborgare, såväl kristna som ickekristna och inte bara de som blivit troende och därmed kommit att ingå i församlingen.

Var och en som inte instämde i den officiella statsreligionens trosbekännelse klassades som kättare och kätteri straffades med döden. Därmed var det bäddat för allehanda sorters förtryck, förföljelser och folkmord, korståg, inkvisitionsdomstolar, landsförvisningar, häxbränningar och religionskrig under många sekler framåt.

Det är bara att konstatera att den organisation som nu bar beteckningen "den allmänneliga kristna kyrkan" tyvärr inte hade mycket gemensamt med vare sig Kristus eller den första församlingen.

Lyckligtvis har det genom alla tider funnits människor som varit uppriktigt troende. På så sätt har kristendomen levt kvar i dessa enskilda individer som Gud kallat till tro och som fortsatt att gå i de första lärjungarnas fotspår och tillsammans utgör den verkliga kristna församlingen - helt oberoende av alla kyrkliga organisationer.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Inkvisitionen
Vad var 'inkvisitionen' för nånting?

Är bibelns berättelser bara plagiat?
De historier som finns i Bibeln finns ju faktiskt i andra religioner också? Hur kan man då säga att Bibeln är Guds ord? Verkar det inte i stället som om de som skrev Bibeln bara plagierade gamla berättelser?

Bibliskt stöd för korstågen
I alla tider har det utförts otaliga fruktansvärda grymheter i kristendomens namn - av korstågsriddare, av conquistadorer och av häxbrännande präster.

Vad togs bort ur bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" bibeln. Vad tog man bort och varför. Kommentar?

Kristendomen - bara en kopia av andra religioner?
Det är mycket sol-religon (paganism) inom kristendomen. Historien om jesus återfinns inom alla religoner gammla som nyare, och geometriska tal och datum är slående lika. Så vad säger du om den kristna kopieringen.

Kristendom och gnosticism
Varför upplever ni kristna gnosticismen som så hotfull?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.