Följ Bibelfrågan på Facebook

Lagen före och efter Kristus

I och med Messias ankomst hade det gamla förbundet med alla sina specifika regler och stadgar spelat ut sin roll.

Fråga: Jag har frågat många präster och andra, men känner fortfarande inte att jag förstår. Dels så säger man att lagen inte förgås utan finns kvar efter Kristus, vilket borde innebära att man ska följa den. Men så ska man ändå inte följa den. Jag förstår uppriktigt inte. Och alla svar jag har fått har inte gett mig mer info, utan liksom bara upprepar ovanstående på olika sätt, som jag inte förstår. Om lagen gäller, så måste man väl följa den? Annars gäller den ju inte. (E.M.)

Svar: Det hela är inte så problematiskt. För det första: den mosaiska lagen var en nationell lag, enbart avsedd för det israelitiska folket, inte för några andra folk, inte för babylonier, greker eller skandinaver, varken då eller senare. Det står klart och tydligt i Gamla testamentet:

"Dessa är de bud, stadgar och lagar för förbundet mellan Herren och israeliterna som Herren gav på Sinaiberget och som förmedlades av Mose." (3 Mos 26:46)

Redan på Gamla testamentets tid betonades också att de här stadgarna inte skulle gälla för alltid, utan att Gud en dag skulle sända en Messias och upprätta ett nytt förbund, ett nytt testamente, då Guds vilja inte längre var skriven på tavlor av sten utan skulle skrivas i människors hjärtan (Jer 31:31-33). Då skulle Guds lag vara fullbordad.

I och med Messias ankomst hade det gamla förbundet med alla sina specifika regler och stadgar spelat ut sin roll och fullkomnats i ett utvidgat förbund som inte bara omfattade ett litet folk i Mellanöstern utan hela mänskligheten, varje människa, oavsett om hon var israelit eller tillhörde något annat folk. Det var ett förbund som man inte tillhörde på grund av sin fysiska härstamning, utan på grund av sitt andliga släktskap med israeliternas förfader Abraham - sin tro på Gud och sin vilja att följa Messias (Kristus) och acceptera honom som sin herre (Gal 3:29).

Jesus sammanfattade detta nya messianska (kristna) förbunds ”bud, stadgar och lagar” i orden: ”Älska Gud över allt annat och din medmänniska som dig själv!” och "Behandla alla så som du själv vill bli behandlad!" Och det är det bud - den ”lag” - som gäller för oss kristna i dag.

Men när Jesus uttalade sig om lagen riktade han sig inte till oss kristna, utan till sin samtids judar och då främst till fariseerna som inte accepterade hans anspråk på att vara den väntade Messias genom vilken Gud upprättat det nya förbundet. Fariseerna anklagade honom upprepade gånger för att bryta mot Mose lag och lära andra att göra samma sak. Men Jesus påpekade att han inte alls hade kommit för att förkasta eller uppmana sina åhörare att strunta i lagen och profeterna, utan tvärtom - han skulle fullborda alltsamman. Profeterna hade talat om att en dag skulle komma då man inte längre lydde en lag som ristats i sten, utan lagen - Guds vilja - skulle skrivas i människornas hjärtan. Nu var den stunden inne!

Allt det som Gamla testamentet blickat fram emot fullbordades nu i Jesu verk. Men för dem som fortfarande höll fast vid det gamla förbundet med alla dess regler av olika slag - vilket ju fariseerna gjorde - gällde förstås den gamla lagen fortfarande.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De kristna och Bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna? Jag vet att Hebreebrevet talar om det nya förbundet, men så som jag tolkar det nya förbundet så är det bara att vi inte skall slakta djur längre, efteersom Jesus gav det ultimata offret.

Kristendomens grundregler
Har kristendomen några viktiga grundregler?

Vem väljer vilka bibliska lagar som gäller?
Som lärare får jag ständigt frågan varför man inom vissa samfund håller stenhårt på vissa saker i bibeln, t ex att kvinnor inte får vara präster eller att homosexualitet är en synd, medan man inte alls tycker att andra saker som står i bibeln är viktiga - det står t ex väldigt tydligt att vissa straff skall utdömas för vissa brott. Ingen propagerar för att sådana straff skall införas. Vem/vilka avgör vad som skall betonas och vad som skall tystas ner? Varför hålla stenhårt på vissa saker men inte på andra?

Är kristendomen fri eller styrd?
Är kristendomen en fri eller en styrd religion? Är det en lätt eller svår religion att följa? Hur bör en sann kristen människa leva? Vilka regler och ideal ska en kristen leva efter? Vad innebär detta konkret i den troendes liv?

Regler inom kristendomen
Vilka regler är det som gäller inom kristendomen och var kommer de ifrån?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.