Följ Bibelfrågan på Facebook

Lagen och omskärelsen

Bibelfrågan: Frågor och svar

När Jesus sa att han inte upphävde lagen menade han exakt vad han sa...

Fråga: Jag undrar vad som sägs om lagen. Jesus säger ju att han inte är här för att upphäva den, men vi omskär ju inte pojkar i kristendomen. (J.)

Vi får inte glömma att Jesus var jude, levde under den judiska lagen (Mose lag) och talade till judar. När han blev anklagad för att bryta mot lagen och även lära andra människor att göra det, påpekade han att han inte på något sätt var motståndare till lagen, utan att allt han gjorde stod i harmoni med den uppenbarelse Gud gett israeliterna på Gamla testamentets tid. Med sitt framträdande och sin undervisning uppfyllde och fullbordade han i stället på alla sätt det som stod i de gamla skrifterna, i "lagen och profeterna".

Men - Mose lag var en lag som gavs just till Israels folk - inte till några andra. Det står uttryckligen i 3 Mos 26:46:

"Dessa är de bud, stadgar och lagar för förbundet mellan Herren och israeliterna som Herren gav på Sinaiberget och som förmedlades av Mose."

Den mosaiska lagen hade ett specifikt syfte och var aldrig avsedd för några andra folk än israeliterna. Och när Jesus sa att han "inte upphävde" den, menade han exakt vad han sa, nämligen att han inte förkastade judarnas lag och uppmanade någon av sina åhörare att bryta mot den, utan tvärtom. Men det innebar inte att han menade att den mosaiska lagen plötsligt skulle gälla även alla andra folk.

Skälet till att inte vi kristna omskär våra pojkar är alltså helt enkelt att vi inte är judar. Vi är inte fysiska ättlingar till Abraham, vilket är vad den fysiska omskärelsen utgör ett "vittnesbörd" om.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Brit mila - den judiska omskärelsen
Det är varje judisk fars plikt att uppfylla det bibliska budet att låta omskära sin son på den åttonde levnadsdagen.

Omskärelse
Medan det gamla förbundet var ett fysiskt förbund, som var knutet till den fysiska härstamningen, var och är det nya förbundet ett andligt förbund där den andliga härstamningen är avgörande.

Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring.

Vad är meningen med dopet?
Dopet inte bara symboliserar, utan innebär rent konkret, faktiskt, bokstavligen, övergången från synden och döden till ett nytt liv - ett liv med den heliga Anden.

Abraham och Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.