Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur stod budorden på lagens tavlor?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Kanske stod de första fyra buden, som handlar om vår relation till Gud, på en tavla, medan de sista sex, som handlar om vår relation till varandra, stod på den andra tavlan.

Fråga: Hur var budorden fördelade på stentavlorna med lagen? Var det fem på varje tavla eller tre och sju eller...? Var orden korta, till exempel "stjäl icke", "dräp icke" osv? (M.S.)

Bibeln säger faktiskt ingenting om hur de tio budorden var fördelade på de två stentavlorna. (Man skulle möjligen kunna tänka sig att de första fyra buden, som handlar om vår relation till Gud, stod på en tavla, medan de sista sex, som handlar om vår relation till varandra, stod på den andra tavlan. Det är emellertid bara en ren gissning utan något stöd i bibeln.)

Däremot står det att Gud skrev dem på båda sidorna av stentavlorna (2 Mos 31:18, 32:15-16), och det är kanske något man i allmänhet inte föreställer sig.

Såvitt det framgår av Mose redogörelse för händelsen på Sinai, då han fick de tio budorden, så formulerade Gud dem ganska utförligt när han talade till Moses (2 Mos 20:1-17, 5 Mos 5:6-21). Och Moses påpekar att "dessa ord talade Herren... och han tillade inget mer. Och han skrev orden på två stentavlor som han gav åt mig" (5 Mos 5:22). Det kan knappast tolkas som annat än att Gud skrev ner hela budorden i den utförliga form som han uttalat dem, dvs så som de finns återgivna i bibeln.

När sedan Moses efter sitt vredesutbrott då han krossade "originaltavlorna" blev tvungen att hugga ut två nya stentavlor, var de likadant utformade som de första, med samma text på (2 Mos 34:1, 28).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilka är "Tio Guds bud"?
De tio budorden (dekalogen), de bud som Gud gav till mänskligheten vid Sinai - inristade på två stentavlor - finns återgivna på två ställen i bibeln.

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Var finns stentavlorna med "Tio Guds bud"?
Har man hittat stentavlorna med de tio budorden och var de i så fall finns förvarade någonstans?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.