Följ Bibelfrågan på Facebook

Plikt att dö för sitt land?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Man kan inte applicera Jesu och apostlarnas uppmaningar på samhället i stort och varken förvänta sig eller kräva att det ska styras enligt bibelns normer.

Fråga: Kan ett land eller en organisation ha moralisk rätt att kräva av sina medborgare eller medlemmar att de ska vara beredda att dö för sitt land/organisation? Ska rätten vara ovillkorlig? Ska det även gälla kravet på självmord? (P.F.)

De frågorna går inte att besvara direkt med utgångspunkt från bibeln, eftersom den över huvud taget inte tar upp ämnet. De moraliska riktlinjer som finns i Gamla testamentet avser Guds församling under det gamla förbundet, dvs Israels folk. Och de moraliska riktlinjer som finns i Nya testamentet avser Guds församling under det nya förbundet, dvs de Jesustroende/kristna.

Varken i Gamla eller Nya testamentet ges några riktlinjer för "världen utanför". Det gamla förbundets etiska regler gällde inte världen/samhället utanför Israel, och det nya förbundets etiska regler gäller inte världen/samhället utanför den kristna församlingen.

Jesu bergspredikan riktar sig till hans efterföljare och beskriver det etiska tänkande som ska karakterisera de omvända troende. Och Paulus riktade inte förmaningarna i sina brev till invånarna i Romarriket i allmänhet, utan uteslutande till "de heliga" (dvs de troende) i församlingarna i Rom, Galatien, Korint, Tessalonika etc.

Man kan alltså inte applicera Jesu och apostlarnas uppmaningar på samhället i stort och varken förvänta sig eller kräva att det ska styras enligt bibelns normer, utan alla dessa uppmaningar gäller enbart församlingen. Det är något som betonas många gånger både i evangelierna och breven: "Världen är så och så, men ni ska vara..."

Om man då ser på såväl Jesu som apostlarnas undervisning om hur församlingens medlemmar ska vara och agera gentemot varandra och andra människor, så är det helt uppenbart att ingen kristen - och följaktligen inte heller en grupp kristna eller en regering bestående av kristna (om någon sådan funnes) - har rätt att begära att någon vare sig ska ta någon annans liv eller riskera eller offra sitt eget liv för någon annans skull.

Däremot har det alltid betraktas som en storslagen gärning att frivilligt offra sitt liv för en annan människas skull (Jesus sa en gång att "ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner"), men det är ju en helt annan sak än att tvingas till det eller att tvinga någon till det.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna? Jag vet att Hebreebrevet talar om det nya förbundet, men så som jag tolkar det nya förbundet så är det bara att vi inte skall slakta djur längre, eftersom Jesus gav det ultimata offret.

Är våld alltid synd?
Var det inte fel av Jesus att använda våld och slå och piska både människor och djur när han drev ut penningväxlarna ur templet?

Finns det rättfärdiga krig som Gud tillåter?
Det här är en fråga som jag funderat mycket på, när det t ex gäller Hitler och andra världskriget, Gulfkriget och Saddam och andra konflikter där det med ord och diplomati inte går att resonera med förövarna. Är det på inga vilkor okej att föra krig även om syftet är att sätta stopp för folkmord, slaveri och andra grymheter?

Gamla testamentets lagar
Jag har hört en kompis nämna något om 3 Mosebok 20:13. Vad står det där?

Har Gud skapat ondskan?
Om människan kan välja ont måste det komma någonstans ifrån. Ondska kan inte uppstå ur intet. Om Gud är skaparen av allt, måste han ha tänkt de tankar vi tänker. Om vi tänker ont måste det komma från Gud. Alltså en ond gud.

Får en kristen begå lagbrott?
Jag undrar hur man som kristen ska ställa sig till lagen. Får man bryta mot den om lagen i sig själv strider mot Guds ord?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.