Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Jairus dotter och Lasarus döda?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När Jesus väckte Lasarus och Jairus dotter blev det en bekräftelse på vem Jesus var och vem som handlade genom honom.

Fråga: Varför sa Jesus först om Lasarus att han bara sov och sen att han var död. Och om Jairus dotter sa han också att hon sov fastän hon hade dött. Var de döda eller inte? (E.H.)

När Jesus talar om "död" menar han nästan alltid den "slutgiltiga" döden - jagets totala tillintetgörelse - som till exempel när han uppmanar oss att inte "frukta den som kan döda kroppen, utan snarare den som kan döda själen" (Matt 10:28).

Det vi kallar död - slutet för vår materiella kropp - beskriver bibeln på många ställen som sömn. Det är en tid då vårt jag, vårt innersta väsen, vår person, vilar i avvaktan på uppståndelsen. Vi är alltså inte "hopplöst förlorade, utom all räddning" - allt är inte totalt slut - för att vi dör, utan i Guds ögon "sover" vi bara en liten stund, som en liten blinkning - ett andetag - i evigheten, i väntan på att Gud ska väcka upp oss igen.

När Jesus sa till Jairus familj att de inte skulle gråta över den döda flickan därför att hon bara "sov", använde han utan tvekan ordet i denna bemärkelse:

"Gråt inte! Hoppet är inte ute. Det ni kallar död är bara någonting tillfälligt. Hon är inte borta för alltid - hon är inte död för evigt. Hon sover bara och ni vet ju att er heliga skrift säger att Gud ska väcka henne igen. När stunden är inne kommer Gud att väcka upp varenda människa som levt och dött genom årtusendena. Men för att ni ska förstå att jag är Guds son och att jag verkligen har makt över liv och död, ska jag väcka upp henne nu. Hon ska få leva ännu några år tills hennes kropp har slitits ut, tills hon inte orkar mer och döden, 'sömnen', måste komma - och hon får sova tills min Fader väcker upp henne på den yttersta dagen."

När Jesus väckte henne blev det följaktligen en bekräftelse på vem Jesus var och vem som handlade genom honom.

Ingen mer än Gud kan uppväcka döda!

Det var också det yttersta syftet i Jesu uppväckande av Lasarus - att bevisa Guds makt och visa att Jesus inte bara var en profet bland många andra. På så sätt fick också Lasarus sjukdom en långt större mening än någon av lärjungarna kunde tänka sig - den blev till ett förhärligande av Gud.

Inte så att Gud gav honom sjukdomen med det syftet, men Jesus visste att han med Guds kraft kunde besegra döden, och därför kunde han också - redan då han först fick veta att Lasarus hade blivit svårt sjuk - säga till lärjungarna att de inte behövde oroa sig...

Den sjukdom som Lasaros drabbats av skulle inte betyda slutet för honom. Lasaros skulle få leva vidare - en tid. Och hans återvändande till livet skulle bli ett definitivt bevis för att Jesus, som ett redskap för sin Far, besatt makten över liv och död - en makt som bara Gud har!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Första och andra döden
Vad är första respektive andra uppståndelsen, samt första respektive andra döden som det talas om i Uppenbarelseboken?

Förgör djävulen själen i helvetet?
Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både kropp och själ i helvetet.

Kan själen dö?
Kan själen dö? I Matt 10:28 säger ju Jesus till sina lärjungar att de inte ska vara rädda "för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet"?

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Människan - ande, själ och kropp
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Blir vi änglar när vi dör?
Varifrån kommer änglarna? Fanns änglarna innan jorden skapades? Blir vi änglar när vi dör?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.