Skriv ut den här sidan     

Liknelsen om Lasarus och den rike mannen

Bibelfrågan: Frågor och svar

När den rike mannen öppnar ögonen igen, ser han framför sig det brinnande Gehenna...

Fråga: När och var utspelas det som Jesus berättar om i liknelsen om den rike mannen och Lasarus? Om det är i himlen, innebär det då att de frälsta och de som plågas i helvetet kan se varandra? (T.A.)

Först av allt ska vi komma ihåg att det Jesus berättar här är en liknelse, men låt oss ändå utgå från att det han säger kan, kunde eller ska kunna inträffa i verkligheten.

Det finns några begrepp i liknelsen som det är viktigt att känna till.

Uttrycket "ligga vid någons sköte", eller som det står i den nya översättningen: "platsen vid Abrahams sida", hänger samman med att när man åt - vid fester etc - i det gamla Israel, så låg man till bords. Hedersplatsen var till höger om den förnämsta gästen, och eftersom man låg och lutade sig på vänsterarmen, så blev hedersplatsen framför (strax nedanför) den förnämsta personen, dvs "vid hans sköte", "i hans famn".

När Jesus här i liknelsen talar om att änglarna för Lasarus till "platsen vid Abrahams sida" så är det alltså en speciell situation han syftar på - att få ligga till bords tillsammans med Abraham.

Var ska då, enligt bibeln, människor få ligga till bords tillsammans med Abraham?

"Och människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike" (Luk 13:29)

"Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike" (Luk 14:15)

"Ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike..." (Luk 22:30)

"Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket" (Matt 8:11)

I sin liknelse talar Jesus om att Lasaros fördes "av änglarna" till Abrahams sköte. Finns det något ställe i bibeln som beskriver en händelse då änglar hämtar de troende och för dem till Guds rike - och till en plats vid Abrahams sida?

Ja - det finns en sådan händelse beskriven - en enda sådan händelse. Det här är nämligen något som bara händer en enda gång!

Vid Jesu återkomst...

"Då skall Människosonens tecken synas på himlen... och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet" (Matt 24:30)

"Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först..." (1 Tess 4:16)

"... i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi (som ännu lever) förvandlas" (1 Kor 15:52).

"Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken..." (Matt 24:30-31).

"... och därefter skall vi... föras bort bland molnen... för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom" (1 Tess 4:16-17).

"Herren, min Gud, skall komma och alla heliga med honom" (Sak 14:5).

"Den dagen skall han [Herren] stå med fötterna på Olivberget, som ligger invid Jerusalem, på östra sidan" (Sak 14:4)

"Så säger Herren: Jag vänder åter till Sion, jag vill bo i Jerusalem. Jerusalem skall kallas Den trogna staden och Herren Sebaots berg Det heliga berget" (Sak 8:3)

"Och människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike" (Luk 13:29)

Det är följaktligen helt uppenbart att det som Jesus talar om i sin liknelse då det gäller Lasaros är det som kommer att äga rum vid Jesu återkomst, "vid den sista basunens ljud", då alla de döda troende (dvs även Lasaros - liksom Abraham, Isak och Jakob) kommer att uppstå, och då änglarna kommer att samla ihop de uppståndna troende och de förvandlade levande troende och föra dem först för att möta Jesus då han kommer tillbaka till jorden, och sedan för att följa med honom till Jerusalem, där de ska få "ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob".

När öppnar då den döde rike mannen sina ögon i graven? När uppstår den rike mannen? Ja, eftersom han ser Lasaros vid Abrahams sida måste det ju vara efter det att änglarna har fört Lasaros till Abrahams sida, dvs efter Jesu återkomst. Och faktum är att bibeln inte lämnar något utrymme för tvekan om när de som inte tillhör Guds församling ska uppstå och öppna sina ögon igen:

"De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått" (Upp 20:5)

Medan de troende döda uppstår (och de levande troende förvandlas) till andevarelser vid Jesu återkomst, kommer de övriga människorna, de icke troende - som exempelvis "den rike mannen" - inte att uppstå förrän efter tusenårsriket, efter det att "de tusen åren har gått".

Det innebär att resten av Jesu liknelse måste utspelas efter tusenårsriket. Och då brinner fortfarande Gehennas helveteseld som tändes vid tusenårsrikets början.

Och så faller alla pusselbitar på plats...

När den rike mannen öppnar ögonen igen, då han står upp ur graven, upplever han det som som om det bara gått ett ögonblick sedan han slöt ögonen i döden. Han tror - helt naturligt - att hans bröder fortfarande lever. I själva verket har flera tusen år förflutit - Guds rike har härskat över jorden i tusen år - och han befinner sig vid den yttersta domen.

Framför sig ser han "det brinnande Gehenna". Och han förstår att detta är vad som väntar honom...

"Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna" (Matt 10:28)

"Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den... Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen... Och de döda dömdes... efter sina gärningar... Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön..." (Upp 20:11-15)

Eld är förbränning av materia. I dag är vi alla materia - levande materia, visserligen, men likväl materia. Vi är fysiska varelser, fysiska och dödliga. Eld förintar oss. Men - Guds ursprungliga avsikt var inte att vi skulle vara fysiska varelser, utan att vi skulle bli lika Honom! Det är hela syftet med skapandet av oss människor - att vi ska bli odödliga andevarelser, precis som han.

Det som inte är fysiskt kan inte brinna och kan inte heller påverkas av någon eld. De som har förvandlats eller uppstått vid Jesu återkomst - liksom de som har överlämnat sitt liv till Jesus under tusenårsriket - de som har bestämt sig för att följa Gud och inte själva besluta om vad som är rätt och fel, ont och gott - de som har fötts på nytt av ande och själva blivit ande - de som har blivit Guds avbilder - de är räddade (eller "frälsta", för att använda det gamla ordet) för evigt. De kommer inte att dö mer - för dem är döden någonting som tillhör det förflutna. För dem finns bara liv.

"Den som segrar skall inte skadas av den andra döden" (Upp 2:11)

Men de som uppstår efter tusenårsriket uppstår till fysiskt liv. De består av fysisk materia. De är lika dödliga som de var i sitt tidigare liv här på jorden.

Den rike mannen vet det. Därför utgör lågorna en fruktansvärd syn för honom, och enbart åsynen av elden fyller honom med skräck. Han har inte tvivlat på Guds existens eller Guds ord, men han har vänt honom ryggen. Och han vet att den människa som avsiktligt, medvetet, i fullt medvetande om konsekvenserna, tackar nej till Guds erbjudande om evigt liv, avböjer Guds kallelse och fortsätter leva ett liv som hon vet är fel, som hon förstår lever till evig död - dvs väljer evig död framför evigt liv - den människan tvingar inte Gud att leva i evighet.

Han vet att den som har valt att inte följa Gud, utan valt att förbli en fysisk, dödlig varelse, den människan kommer oundvikligen att dö igen en andra gång - den andra döden, och hans kropp och själ kommer att förintas i lågorna. Själv har han gjort sitt val. Och han vill inte att det också ska bli hans bröders öde...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är det för mening med ett evigt helvete?
Jag undrar lite om vad bibeln säger om helvetet? Är helvetet en plats där människor som dömts av Gud ska få lida och pinas i all evighet eller är helvetet en förintande eld där dom slutar att existera? Men varför skulle Gud vilja att människor ska få lida i evighet? Vad skulle det vara för mening med det?

Gehenna
På Jesu tid användes Hinnoms dal - Gehenna - som soptipp. Skräp från Jerusalem liksom kroppar efter självdöda djur och avrättade brottslingar dumpades i dalen och brändes där.

Människan - ande, själ och kropp?
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Kommer aborterade barn till himlen?
Vad händer enligt bibeln med de barn som dött genom missfall eller aborter eller i samband med förlossningen? Kommer de till himlen eller är de borta för alltid?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.







Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.