Följ Bibelfrågan på Facebook

Lån och fordran

Bibelfrågan: Frågor och svar

De flesta människor kan tänka sig att låna ut pengar om de vet säkert att de får tillbaka alltihop.

Fråga: Har läst någonstans i bibeln om att man inte skulle kräva igen sådant som andra hade lånat. Var i bibeln finns denna text? (V.N.)

Den text du syftar på ingår i ett längre tal där Jesus förklarar vad som ska karakterisera dem som vill bli lika Gud:

"Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, skall ni ha tack för det? Så handlar också syndare. Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något." (Luk 6:32-35)

Vad Jesus uppmanade sina lärjungar till var alltså inte att låna ut allt de hade och aldrig begära att få tillbaka det (vilket bara skulle fått till konsekvens att de snart varit utfattiga och inte kunnat uträtta någonting), utan att de skulle låna till behövande även om de inte kunde vara säkra på att få tillbaka någonting.

De flesta människor kan tänka sig att låna ut pengar om de vet säkert att de får tillbaka alltihop (helst med ränta). Men den som vill gå i Jesu fotspår ska hjälpa den som är i nöd av ren medmänsklighet och nästakärlek, utan att först fråga om personen i fråga verkligen kan betala tillbaka.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Räcker det att bara tro?
När en människa har verklig tro så kommer den ofrånkomligen till uttryck i handlingar som är i harmoni med denna tro.

Hur ska någon kunna leva som Jesus?
Om det är meningen att den som är kristen ska leva som Jesus, då finns det nog ingen kristen. Hur ska över huvud taget någon kunna leva som Jesus?

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan?

Hur kan du vara kristen?
Kristendomen sägs vara emot våld och mord, men genom århundradena har ju kristna dödat för att få andra att bli kristna...

Vem är kristen?
Har Jehovas Vittnen ensamrätt på att få kallas 'kristna'? Isåfall: Varför?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.