Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför skulle den spetälske gå till prästen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Om människorna genast utropade Jesus till 'judarnas kung' kunde hans verksamhet få ett abrupt slut.

Fråga: Jag undrar varför Jesus säger följande: Matt 1:44. och sade till honom: 'Se till, att du icke säger något härom för någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär för din rening det offer som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem.' Är det för att visa/tala om, för de skriftlärde, att han som kan och skall fullborda lagen har kommit? (J.K.)

Att Jesus sa till honom att gå till prästen berodde på att de som var sjuka i "spetälska" (olika hudsjukdomar) ansågs orena och inte tilläts att vistas bland folk. De måste bo i särskilda kolonier utanför samhällena.

Om någon blev frisk från sin sjukdom, måste han - för att kunna börja leva normalt - genomgå en reningsprocedur och bli förklarad ren av en präst.

Däremot ville inte Jesus att mannen skulle sprida ut vem som gjort honom frisk. Det här utspelades i inledningen av Jesu verksamhet och människornas messiasförväntan skulle kunna vara till skada för hans verksamhet. Om människor genast utropade honom till Messias - som folk överlag uppfattade som en krigargestalt som skulle kasta ut romarna ur landet och göra de kuvade judarna till ett mäktigt folk igen - så kunde hans verksamhet få ett abrupt slut. Och det ville han inte.

Först måste han genom sin förkunnelse få dem att förstå vad som var Människosonens verkliga uppgift - att lägga grunden till ett nytt förbund som inte baserade sig på lagar skrivna på sten, utan Lagen skriven i människors hjärtan av den heliga Anden (Jer 31:31-33).

När hans uppgift väl var fullbordad skulle han slutligen framträda som Messias - men en Messias som kom inridande i Jerusalem på en åsna och inte på en krigares häst.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Lärjungarna och Guds rikes ankomst
När Jesus kallade sina första anhängare, så trodde de utan tvekan att han var den som skulle driva ut de romerska ockupanterna och förverkliga det messianska riket.

Kallar Gud alla människor?
De som kallas nu, under den period som brukar benämnas 'församlingens tid', dvs från Jesu verksamhet på jorden till hans återkomst, kallas för ett bestämt syfte.

Testamente i biblisk mening
Det nya testamentet är det förbund som Gud slöt mellan sig själv och de människor som genom sin tro på Messias blir Abrahams andliga barn.

Leva enligt Guds vilja
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Den som har han skall få?
Vad menade Jesus när han sa ungefär att "den som har ska få i överflöd, men den som inte har ska förlora även det lilla han har"?

Kallade och utvalda
Jesus har dött för alla människor, oavsett om de levde tusentals år före vår tideräknings början, i vår tid eller i framtiden

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.