Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur ska någon kunna leva som Jesus?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Om det är meningen att den som är kristen ska leva som Jesus, då finns det nog ingen kristen. Hur ska över huvud taget någon kunna leva som Jesus? (K.N.)

Bibeln säger att detta att vara kristen är att ha Jesus Kristus som sitt enda föredöme, sin enda verkliga förebild. Och både Jesus själv och de nytestamentliga författarna uppmanar oss att följa honom, leva så som han levde, handla så som han skulle ha gjort.

"Kristus... gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår" (1 Petr 2:21)

"Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus" (Fil 2:5)

"Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde" (1 Joh 2:6)

I Jesus, sådan vi möter honom i de fyra evangelierna, ser vi Gud i fysisk, kroppslig gestalt (Joh 1:1 och 14) - människan sådan Gud från begynnelsen avsåg att hon skulle vara. Kärleken förkroppsligad. Kärleken i dess maximala, fullkomliga uttryck.

Ska vi då kunna leva så som Jesus levde? Faktum är att det är omöjligt för oss att klara det på egen hand, av egen kraft. Men Jesus lovade att hjälpa oss. Han lovade att sända en Hjälpare (Joh 14:26). Den heliga anden. Guds egen ande. Och han höll sitt löfte.

"Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden" (Rom 5:5)

När vi har fått den heliga anden som Gud ger till var och en som bestämt sig för att bli en kristen och följa honom (Luk 11:13 och Apg 2:38) - den ande som är liv (Rom 8:10) och som ger liv, evigt liv (Rom 8:11) - kommer den gudomliga kärlek som anden ger oss att hjälpa oss att följa Gud.

Den förvandlar vårt sinne så att vi får samma sinnelag som fanns hos Kristus Jesus (Rom 12:2 och Fil 2:5). Guds eget sinne!

Genom den heliga Anden kommer följaktligen Guds eget väsen, Guds kärlek (1 Joh 4:8), den kärlek som är ett absolut villkor för att vi ska kunna älska Gud och vår nästa, den kärlek som krävs för att vi ska kunna följa Guds vilja i allt - inte av någon sorts "laglydnad" utan av kärlek, i allt högre grad till uttryck i allt vi tänker och gör, på samma sätt som den uttryckte sig genom Jesus. Och vi kommer att i allt högre grad kunna leva så som Jesus levde!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli "Guds avbilder"?

Fattig i anden eller fylld av ande?
Det allra första Jesus sa när han började sin bergspredikan var att himmelriket tillhörde dem som var fattiga i anden. Samtidigt står det på andra ställen i Bibeln att man ska vara uppfylld av ande.

Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga "gudsavbilder" redan från början? Då hade vi ju sluppit vara med om allt lidande och elände som människor har utsatt varandra för sedan tidernas begynnelse.

Leva enligt Guds vilja
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Vad är meningen med dopet?
Enligt de flesta kristna är man inte kristen om man inte är döpt. Hur kommer det sig att dopet har så stor betydelse?

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.