Följ Bibelfrågan på Facebook

Jakobs fördömande av Simon och Levi

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jakobs ord kom utan tvekan att påverka uppdelningen av landet mellan de israelitiska stammarna.

Fråga: När Jakob profeterade över sina söner inkluderade han Simon och Levi i en fördömelse och tog avstånd från dem. Men Gud avdelade Levis ättlingar till prästämbetet för att utföra det heligaste. Mose och Aron kommer också från Levi stam. Det rimmar dåligt med Jakobs tal till Levi. (N.L.)

Jakob fördömde Levis och Simeons handlande och förutspådde att deras ättlingar skulle leva kringspridda bland de övriga brödernas ättlingar.

Man kan väl anta att detta blev en självuppfyllande profetia, dvs att Jakobs ord kom att påverka uppdelningen av landet mellan de israelitiska stammarna. Då fick som bekant simeoniterna ett område inne i Juda stams område (vilket senare ledde till att de blandades upp med judarna), medan leviterna inte fick något område alls utan bara 48 städer utspridda i hela landet.

Att Levis ättlingar fick förtroendet att verka som "lärare" för Israels folk berodde på den trohet de visat i samband med dansen kring guldkalven, då de var de enda som ställde sig på Mose - och Guds - sida (2 Mos 32:26). Även Mose och Aron hade tidigare visat prov på sin vilja att lyda Guds uppmaningar, och därför blivit utsedda att befria sitt folk ur den egyptiska fångenskapen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?

Vem var prästkonungen Melkisedek?
Vem var/är Melkisedek? Vilka olika teorier finns om honom? Är Melkisedek en speciell budbärare från Gud eller bara Jesu föregångare eller kanske rent av Jesus själv?

Varför talar bibeln om Juda OCH Israel?
Det som bibeln kallar Israels folk (eller 'Israels barn') är de 12 stammar som var ättlingar till patriarken Israel, som från början hette Jakob.

Offer till Melkisedek?
Varför offrade Abraham till Melkisedek?

Räknas Benjamins stam som judar?
Vad hände med Benjamins stam, som ju levde i Juda rike tillsammans med Juda stam? Räknas de också till judarna eller har de, liksom Israels tio stammar, också uppgått i andra folk?

Tiondet
Ska man som kristen betala tionde?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.