Följ Bibelfrågan på Facebook

De liturgiska färgerna

Bibelfrågan: Frågor och svar

När Svenska kyrkan upptog en liturgisk färgkanon i början av förra seklet anslöt man sig till den romerska ordningen.

Fråga: Jag undrar vilka de liturgiska färgerna är i Svenska kyrkan? (R.F.)

Kyrkoåret är kyrkans helg- och festcykel. Det börjar den första söndagen i advent och slutar med Domsöndagen. Under årets olika högtider använder man liturgiska färger på kyrkotextilierna - altarklädsel, mässhakar etc.

Det här bruket finns omtalat ungefär sedan 800-talet, men på medeltiden varierade färgerna avsevärt. Det var först på 1200-talet som den västliga (romerska) kyrkan fastställdes vilka färger som skulle användas. När Svenska kyrkan upptog en liturgisk färgkanon i början av förra seklet anslöt man sig till den romerska ordningen och kyrkoårets fem färger är följaktligen vitt, rött, lila, grönt och svart.

Vitt - Glädjens och renhetens färg som används under själva festen då glädjen står i centrum, exempelvis julen, Påskdagen, tiden efter påsk, och pingsten. Men den vita färgen används även under andra högtider som dop och vigsel.

Rött - Den helige andes, blodets och kärlekens färg. Vid pingsten påminner den om elden när den helige Ande blev utgjuten, och på annandag jul om martyrerna, människorna som dog för sin tro på Jesus. Rött är också den färg som används på Johannes döparens dag (midsommarafton).

Lila - Förberedelsens, biktens och botens färg. Denna färg är kyrkoårets allvarligaste färg och den används under förberedelsetiden före årets största fester, jul och påsk. Det är en tid av betänksamhet då man förbereder sig för vad som ska komma genom att tänka efter om man lever sitt liv på rätt sätt och hur viktigt det är med förlåtelse.

Grönt - Växtens färg. Den talar om växtlighet, inte bara i naturen utan också i vårt eget liv. Den påminner oss om att vi också måste växa till, i ande och sanning i våra kristna liv. Den gröna färgen är efterfestens färg och används bl.a under Trettondagstiden och sedan en stor del av sommaren och hösten fram till Domsöndagen, en period då man får bearbeta det som har varit och växa i tro.

Svart - Sorgens färg som bara används en dag under kyrkoåret, på Långfredagen, som påminnelse om Jesu död på korset, samt vid begravningar.

Vid sidan av de här färgerna kan det även förekomma andra färger, exempel blått på Marie bebådelsedag och grått på Askonsdagen och vardagarna under fastan. Likaså kan vitt ibland ersättas av gult. Det finns ingen absolut fastslagen regel och det kan alltså förekomma lokala avvikelser. Men de först nämnda fem färgerna är de "officiella" liturgiska färgerna.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomens högtider
Villka högtider är dom viktigaste i kristendomen och varför är dom det?

Bibelns helger - Herrens högtider
Redan under de första århundradena slutade den kristna församlingen att fira de bibliska helgerna - därför att de betraktades som judiska och därför avskyvärda.

Guds högtider
När Gud uppmanade människorna att hålla hans dagar heliga 'för alltid', så menade han det bokstavligen.

Varför firar man pingst?
Ett av pingstens namn i det gamla Israel var "skördehögtiden". För 2000 år sedan fick det namnet en ny innebörd då den kristna församlingen grundades.

Jesus, kycklingar och ägg
Hur länge har vi firat påsk här i Sverige och varifrån kommer de olika 'ingredienserna' som påskgummor, ägg, godis, kycklingar, harar?

Advent
När kyrkoåret infördes på 1600-talet kom den första söndagen i advent att betraktas som dess första dag.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.