Följ Bibelfrågan på Facebook

Har Gud en plan för alla människors liv?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Många kristna säger att Gud har en plan för alla människors liv. Då måste ju gud ha en plan med att en människa föds t.ex. i Indien och troligtvis blir hindu och aldrig träffar några kristna som berättar om Jesus. Eller att människan ska födas som siamesisk tvilling. Det är ju en grym plan. Tycker det finns för mycket som är svårt att ta till sig i den idén. En sak kan ju vara att vi som är någorlunda friska ska visa Jesu kärlek mot ett svårt missbildat barn, men varför ska detta barn behöva drabbas för att vi skall utöva Kristi kärlek. (V.N.)

Jo, det är sant att Gud har en plan med alla människors liv, men inte så att han har beslutat när och var vi ska födas, hur vi ska se ut, vilka eventuella handikapp eller talanger vi ska ha etc.

På samma sätt som Gud har en plan för varje frö som planteras - att det ska bli en färdig växt - så har Gud en plan för varje människa som avlas, nämligen att hon ska bli hans avbild.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kan man välja att tro eller inte tro?
Vad vi tror på avgörs av våra personliga förutsättningar, vår uppväxt, vilken uppfostran vi fått och vilken miljö vi lever i. Men då det gäller tron på Guds ord avgörs det främst av en sak.

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för den som är kristen? Att komma till himlen? Och sen då?

Meningen med livet
Vad är meningen med livet?

Kallade och utvalda
I ett svar sägs det att Gud kallar alla människor. Men om man ska tro på Romarbrevet 8:30 så ska alla som kallas bli räddade. Är inte detta universalism?

Ska vi bli gudar?
Bibeln säger att Gud från början beslutade sig för att skapa sin avbild, som skulle vara likadan som han (andlig och odödlig). Det målet uppnår vi när vi uppstår och/eller förvandlas till evigt levande andliga varelser.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.