Följ Bibelfrågan på Facebook

Ljuset och solen i skapelseberättelsen

Bibelfrågan: Frågor och svar

När Gud inledde sitt arbete med att göra jorden till en beboelig planet låg den öde och tom.

Fråga: Hur kunde det finnas dag och natt på jorden innan Gud skapade solen - och det gjorde han ju inte förrän längre fram i veckan? Det är ju solen som ger ljuset på jorden så att det blir dag och natt. (P.A.)

Redan i första versen i skapelseberättelsen i Första Mosebok står att Gud i alltings begynnelse skapade "himmel och jord". I begreppet himmel ingår stjärnor, sol och måne, och om vi ser på hur universum - med alla dess ljus och allt dess mörker - uppstod, så vet vi att jorden är ett av de senare tillskotten bland himlakropparna. Vad det gäller universums ålder vet vi inte mycket, medan däremot jorden inte anses vara "mer" än 4,6 miljarder år. Stjärnorna - och därmed även ljuset - fanns med andra ord långt före jorden.

Det hebreiska ord, som används för "ljus" i den första versen är ohr, vilket betyder ljus rent generellt, i motsats till mörker, medan ordet i beskrivningen av den tredje dagen är ma-ohr, som står för en konkret, synlig ljuskälla.

När Gud inledde sitt arbete med att göra jorden till en beboelig planet - miljarder år efter dess ursprungliga skapelse - låg den öde och tom. Ljuset från solen nådde jorden bara som ett blekt, diffust sken genom en tät atmosfär, liknande den som finns på planeten Venus i dag. Ett av de första och viktigaste stegen i skapandet av det som skulle bli ett grönskande paradis var att tunna ut de täta moln som täckte planeten, så att det livsuppehållande ljuset verkligen nådde hit. Och på den tredje dagen tog så ljuset formen av två klara ljuskällor "som skiljer dagen från natten". Från en jord som i årmiljoner legat höljd i ständigt halvdunkel kunde man nu på den tredje dagen se hela rymden gnistra av stjärnor och man kunde se hur Gud satt två stora ljus på himlavalvet "till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret" (1 Mos 1:17-18).

För övrigt är det viktigt att betona att bibeln inte är någon vetenskaplig skrift, utan att dess författare ofta använde sig av ett mer eller mindre poetiskt språk för att uttrycka en verklighet som är svår att uttrycka i ord.

Vi säger ju själva att solen "går upp" (fastän det inte precis är vetenskapligt korrekt) eller att Jupiter står i en viss stjärnbild (fastän det skiljer miljarder mil mellan planeterna i vårt solsystem och andra stjärnor) eller att ett hus brinner upp (när det i själva verket brinner ner) eller att någon är en hjärtekrossare (utan att ha lämnat några bokstavligen krossade hjärtan efter sig) eller att vi sätter på teven, osv osv.

Vi kanske får ge bibelns författare den konstnärliga friheten också...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur tror kristna att jorden skapades?
Hur tror de kristna att jorden skapades? Vad säger Bibeln om jordens tillkomst?

Konflikt mellan skapelseberättelserna
Bibeln är inte någon vetenskaplig skrift med någon vetenskaplig redogörelse för jordens, livets och människans tillkomst.

Katolska kyrkan och skapelsen
Skapelseberättelsen är en mäktig poetisk hyllning till Skaparen och en lovsång och beskrivning av hans skapelse- och frälsningsverk.

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?
Var det änglarna Gud talade med vid skapelsen när han sa: 'Låt oss göra människor till vår avbild'?

Varför finns det två skapelseberättelser i bibeln?
I den 'första skapelseberättelsen' berättas om hela skapelseveckan då först himmel och jord och sedan allt liv på jorden blev till.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.