Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendomens syn på malaria och hiv

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bland det första de kristna missionärerna gjorde då de kom för att förkunna evangeliet runtom i världen, var att använda sitt medicinska kunnande för att hjälpa sjuka.

Fråga: Hur ser kristendomen på behandlingen av malaria och HIV? Ska den som har drabbats behandlas eller ska Gud bota denne? Vilket ansvar tar religionen för de som har blivit sjuka och för att förhindra att någon insjuknar i HIV och malaria? Finns det något kristet förbund som åker runt och föreläser för folk om hur man förhindrar att insjukna i dessa sjukdomar? Och finns det något kristet förbund som jobbar för att hjälpa sjuka människor och isåfall på vilket sätt? (D.A.)

1. Självklart ska den som har fått HIV eller malaria behandlas, liksom den som har brutit ett ben, varit med om en trafikolycka eller fått hjärnhinneinflammation.

2. De läkemedel som används för HIV och malaria är de bästa som läkemedelsföretagen kunnat presentera hittills. Inga av dem botar väl sjukdomen, men kan hålla tillbaka symtomen och förbättra och förlänga livet för de drabbade.

3. Kristendomen är tron på att Jesus var och är Messias och den har följaktligen inte mer ansvar för att människor drabbas av HIV och malaria än att de drabbas av påssjuka eller migrän. Kort sagt - inget ansvar alls. Smittspridning är ingenting som den kristna tron berör. Tron på att Jesus är Messias kan rimligen inte påverka varken insjuknande eller förhållandena för de sjuka.

4. I alla tider har kristna sett det som en självklar uppgift att hjälpa medmänniskor på alla sätt - allt enligt Jesu uppmaningar: "Älska din medmänniska som dig själv" och "Så som ni vill att andra ska vara mot er, så ska ni vara mot dem".

Bland det första de kristna missionärerna gjorde då de kom för att förkunna evangeliet runtom i världen, var att använda sitt medicinska kunnande för att hjälpa sjuka. Eftersom missionärerna i modern tid oftast kom från Europa och länder där den medicinska vetenskapen var mer avancerad än i de länder där man var verksamma, blev missionsstationerna ofta "läkarstationer".

I dag finns det mängder av både enskilda kristna och kristna organisationer som erbjuder medicinsk hjälp åt människor i alla delar av världen. En viktig sida i denna verksamhet är naturligtvis sjukdomsinformation och undervisning om hur man förebygger olika sjukdomar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristnas syn på sjukdom, vård och omsorg
Hur ser ni kristna på hälsa, sjukdom, vård och omsorg?

Kristendom och psykiska sjukdomar
Vad anser kristendomen om psykiskt sjuka. Om någon blir psykiskt sjuk, hur hjälper ni dom då? Hur hjälper ni dom anhöriga? Varför tror ni att dom drabbas av psykisk ohälsa? Har ni några sjukhus behandlingshem med kristen riktning?

Är sjukdomar ett Guds straff?
Kan man utifrån 5 Mos 28:21-27 tala om specifika sjukdomar, exempelvis reumatism i vers 22?

Döva i bibeln
Vad anser bibeln om döva? Har synen på dom döva ändrats med tiden?

Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?

Läkare på Jesu tid
Lukas, som skrev ett av evangelierna i bibeln, var ju läkare. Hur stod det egentligen till med de medicinska kunskaperna på Jesu tid?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.