">
Följ Bibelfrågan på Facebook

Blir vi änglar när vi dör?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibeln säger att vid den uppståndelse eller förvandling som äger rum då Jesus återvänder till vår planet för att upprätta Guds rike kommer de som tillhör honom att få en andlig kropp med evigt liv.

Fråga: Varifrån kommer änglarna? Blir vi änglar när vi dör? (A.H.)

Bibeln berättar att långt innan människan tog sina första steg på jorden var rymden bebodd av de varelser som vi skulle komma att kalla "änglar" - "budbärare" - när de besökte vår planet. Änglarna var Guds första skapelser i den verklighet vi känner som vårt universum. Miljarder individer, andliga väsen, skapade av samma andliga substans som Gud själv, i samma andliga dimension som sin Skapare - med inneboende, självuppehållande, evigt liv.

Och när jorden kom till var änglarna åskådare:

"Var var du när jag [Gud] lade jordens grund? ... Vem bestämde dess mått? ... Vem spände mätsnöret över den? Var fick dess grundvalar fäste, vem lade dess hörnsten, medan alla morgonens stjärnor sjöng och gudasönerna jublade?" (Job 38:4-7)

Bibeln säger ingenstans att människor blir till änglar när de dör. Däremot förklarar Jesus att de troende kommer att få en andlig kropp av samma slag som änglarnas kroppar (liksom vi i dag har en fysisk kropp av samma slag som djurens kroppar). Vid den uppståndelse eller förvandling som äger rum då han återvänder till vår planet för att upprätta Guds rike kommer de som tillhör honom att få en andlig kropp med evigt liv:

"De som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta. De kan ju inte mera dö, de är som änglar, och de är Guds söner, eftersom de har fått uppstå" (Luk 20:35-36)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Finns det liv i rymden?
Visst talar bibeln om liv utanför jorden, men när den gör det handlar det inte om några gröna små gubbar...

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?
Var det änglarna Gud talade med vid skapelsen när han sa: 'Låt oss göra människor till vår avbild'?

Änglarna i bibeln
Inom urkristendomen - dvs med början på nytestamentlig tid, i den första församlingen - hade man i stort sett samma syn på änglarna och deras funktioner som inom senjudendomen.

Skyddsänglar
Hebreerbrevet i Bibeln säger att vi kan ha änglar som gäster utan att ens veta om det.

Ska vi bli gudar?
Bibeln säger att Gud från början beslutade sig för att skapa sin avbild, som skulle vara likadan som han (andlig och odödlig). Det målet uppnår vi när vi uppstår och/eller förvandlas till evigt levande andliga varelser.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.