Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur kan Gud höra alla böner?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Liksom miljarder nervändar i kroppen är kopplade till hjärnan genom fysiska nervtrådar, så är miljarder människor 'kopplade' till Gud via ett andligt förbindelsenät.

Fråga: I dag finns det sex miljarder människor i världen. Hur kan Gud höra alla människors böner? (R.A.)

Det kan kanske tyckas ofattbart att Gud skulle kunna lyssna till varenda bön från varenda människa bland alla miljarder, men om vi använder oss av en liten jämförelse, så blir det kanske mer förståeligt...

Vår hjärna, som trots allt är en ganska liten kroppsdel, kan faktiskt ta emot miljarder olika intryck - syn-, hörsel-, smak-, lukt- och känselintryck - samtidigt. Och den inte bara tar emot dem - registrerar dem - utan den "bryr sig om" vart enda intryck. Den behandlar dem och svarar på dem. Oupphörligt.

På samma sätt som miljarder nervändar i vår kropp är kopplade till vår hjärna genom fysiska nervtrådar, så är miljarder människor "kopplade" till Gud via ett andligt förbindelsenät, där kontakten inte sker genom fysiska, elektrokemiska impulser, utan genom tankar och känslor. Skulle då inte Gud kunna ta emot miljoner gånger fler "signaler" - tankar och böner - än hjärnan? Skulle då inte Gud kunna både bry sig om oss alla och svara på alla de böner som når Honom?

Bibeln säger att Gud hör varenda bön någon ber och dessutom känner våra innersta tankar redan innan vi ber. Vi är alla hans barn, hans skapelse. Om vi ber till honom, så lyssnar han - och svarar. Kanske inte alltid på det sätt som vi önskar, men på det sätt som är bäst för oss.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristen med dålig gudsrelation
Den nära relationen till Gud är inte något som kommer automatiskt. Enbart därför att vi är kristna, innebär inte det att vi automatiskt förverkligar Guds vilja med vårt liv.

Att be till Gud
Många ser bönen som någonting mystiskt eller gåtfullt, eftersom de inte inser att det helt enkelt handlar om att prata med Gud.

Bör man be till Gud i ensamhet?
Jesus uppmanade sina lärjungar att prata med Gud så som man pratar med en nära vän, som man vet lyssnar och bryr sig.

Bönesvar
Varför svarar inte Gud på våra böner? Varför visar han oss inte sin omtalade kärlek?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.