Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur många människor fanns det i Jerusalem?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Palestina som helhet hade mellan tre och fyra miljoner invånare, och enligt historieskrivaren Tacitus bodde 600 000 av dem i Jerusalem.

Fråga: Jag har någonstans läst att det fanns uppemot 3 miljoner människor i Jerusalem den påsk Jesus korsfästes. Någon påpekade att det var en omöjlighet. Dels skulle de inte få plats, dels fanns det inte så många människor i hela Europa vid den tiden. Kan du ge klarhet i detta? (G.G.)

Det är svårt att med säkerhet säga hur många människor som levde i Jerusalem på Jesu tid och hur många som vistades där under påsken då han avrättades. Det finns exempelvis inte några folkräkningsuppgifter att tillgå. Men man kan ändå komma fram till en förhållandevis bra uppskattning.

Om vi börjar med Romarriket, så hade det cirka 100 miljoner invånare vid vår tideräknings början. Av dem bodde 1,2 miljoner i Rom, som var rikets största stad, följd av Alexandria och Antiokia.

Palestina som helhet hade mellan tre och fyra miljoner invånare, och enligt historieskrivaren Tacitus bodde 600 000 av dem (män, kvinnor och barn) i Jerusalem.

Men vid de stora högtiderna ökade antalet människor i Jerusalem dramatiskt. Enligt den judiska religionen skulle nämligen alla som kunde bege sig till Jerusalem och templet för att fira högtiden där, och då gick man bokstavligen man ur huse och vallfärdade till staden på Sions berg.

Särskilt viktigt var det vid påskhögtiden. Då kom man inte bara från Palestina, utan även de judar som var bosatta runtom i Romarriket (det rörde sig om sammanlagt cirka fyra miljoner) försökte ta sig till Jerusalem för att fira påsken där. Totalt räknar man med att omkring tre miljoner människor befann sig i Jerusalem över påsken och den vecka som det osyrade brödets högtid varade. Det låter visserligen mycket, men som en jämförelse kan ju nämnas att cirka 2,5 miljoner muslimska pilgrimer samlas i den heliga staden Mecka vid Offerhögtiden (Id al-Adtha) varje år.

Uppgiften om antalet judar som firade påsken i Jerusalem bekräftas också från trovärdigt håll, nämligen av Cestius som var ståthållare i Palestina under en del av Neros regeringstid. För att få reda på hur många judar som deltog i påskfirandet lät Cestius prästerna räkna antalet påskalamm som slaktades.

Enligt seden skulle alla familjer slakta ett lamm till påskmåltiden (lammets blod offrades i templet). Det året offrades 256 500 lamm. Eftersom man alltid måste vara minst tio (och ofta var fler) personer vid en påskmåltid, skulle det betyda att det var uppskattningsvis tre miljoner människor som firade påsken i Jerusalem.

Att det faktiskt fick plats så många människor i staden framgår av den judisk-romerske historikern Josefos redogörelse för Jerusalems förstörelse år 70.

När den judiska revolten började år 67, under kejsar Neros tid, ökade antalet människor i Jerusalem snabbt i och med att judar från alla delar av Romarriket begav sig dit för att söka skydd innanför stadens höga murar. Josefos berättar att när romarna anförda av Titus belägrade staden år 70 fanns det 2,7 miljoner människor innanför Jerusalems murar. Under belägringen dog 1,1 miljoner judar och 97 000 togs till fånga av de romerska styrkorna för att sedan säljas som slavar.

Så den siffra på tre miljoner som du nämner är nog både möjlig och sannolik.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vem eller vad är 'dotter Sion'?
Ursprungligen var Sion beteckningen på ett berg där den kanaaneiska staden Jebus låg.

Sverige i bibelns profetior
En avgörande roll i händelseutvecklingen kommer att spelas av en mäktig kyrklig organisation som utövar stort inflytande över den politik som förs av det uppståndna 'romarriket'.

De kristna och Israels folk
Att som kristen välsigna judarnas strävan efter ett liv i trygghet innebär inte att man nödvändigtvis måste välsigna varje regering i staten Israel oavsett hur den agerar.

Pontius Pilatus
Pontius Pilatus, som lät korsfästa Jesus, var romersk landshövding, prokurator, i Judeen åren 26-36, dvs under hela tiden för Jesu verksamhet.

Kristendomens heoliga platser
Inom den protestantiska kyrkan har man inga 'officiella' heliga platser, men många reser ändå till orter som har anknytning till Jesu liv och verksamhet.

Jerusalems förstörelse
Den kristna församlingen i Jerusalem räddade sig ut ur staden och undan angriparna, tack vare att man tagit Jesu varning på allvar.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.