Följ Bibelfrågan på Facebook

Den unge mannen i Getsemane

Bibelfrågan: Frågor och svar

Tempelvakten tog för givet att alla som fanns i Getsemane den här natten var anhängare till den misstänkte upprorsmakaren, så de grep även den unge mannen.

Fråga: Vad är det för konstig kille som nämns i Mark 14:51-52? Han nämns inte i de andra evangelierna, vad jag kan se. (O.)

När det gäller den unge mannen som bara hade linneskjorta på sig, så vet vi egentligen ingenting mer än det som står i Mark 14:51-52. Men eftersom han inte var ordentligt klädd utan bara hade slängt på sig sin linneskjorta (och Getsemane låg en halv kilometer utanför stadsmuren), har man gissat på att han kanske var son till ägaren av den inhägnade örtträdgården och att han hade blivit väckt av oväsendet i trädgården och sprungit ut för att se vad som försiggick.

Tempelpoliserna och folkhopen som Stora rådet skickat ut för att gripa Jesus tog för givet att alla som befann sig i trädgården var anhängare till den misstänkte upprorsmakaren. De grep alltså även honom, men han slet sig ur långskjortan och rusade iväg utan kläder.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var ligger Getsemane?
Efter nattvarden gick Jesus och lärjungarna till en trädgård som hette Getsemane och låg på andra sidan bäcken Kidron.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.