Följ Bibelfrågan på Facebook

Man och kvinna i Bibeln

Fråga: Hur beskrivs man och kvinna i urkunderna? (F.B.)

Svar: Bibeln som helhet innehåller mängder av berättelser om olika män och kvinnor, men inga direkta beskrivningar av respektive kön och deras egenskaper eller roller. Man och kvinna framställs helt enkelt som de två typerna av arten människa, båda skapade till Guds avbild, med samma syfte och samma mål, samma rättigheter och samma skyldigheter.

Däremot ger Bibeln en bild av männens och kvinnornas funktioner i olika sammanhang och olika samhällen under de ca 2000 år som det israelitiska folkets historia (Gamla testamentet) och den kristna församlingens tidiga historia (Nya testamentet) omfattar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kvinnosynen i Bibeln
Om nu Gud inte gör skillnad på kön, varför är då så många kristna, till och med högt uppsatta och väl belästa biskopar, emot kvinnliga präster? Har de inte fått det från Bibeln? De har väl knappast kommit på det själva?

Kristendomens syn på man och kvinna
Vad har egentligen kristendomen för syn på man och kvinna och deras roller i äktenskapet? Jag har i alla fall fått intrycket att det är mannen som ska bestämma och kvinnan som ska foga sig.

Jämlikhet inom kristendomenK
Är mannen och kvinnan jämlika inom kristendomen? Har kvinnan lika rättigheter som mannen i kristendomen? Vad är hennes rättigheter i såna fall och vad får hon inte göra? Och vad är mannens plikt inom kristendomen?

Varför så få kvinnor i den "jämlika" Bibeln?
Vare sig vi gillar det eller ej, så har männen spelat den mest framträdande och avgörande rollen i historien.

Kvinnor i Bibeln
Varför finns det ingen kvinna i bibeln av Moses, Johannes döparens, Abrahams, Sauls, Petrus eller Paulus dignitet? Inte en kvinnlig profet så långt ögat når. Skäms bibelns författare för kvinnor?

Kristet kvinnoförtryck
Tyvärr har det aldrig existerat något kristet samhälle och kommer inte heller att göra det förrän Guds rike upprättas på jorden

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.