Följ Bibelfrågan på Facebook

Är det Maria Magdalena vid Jesu sida?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Oavsett vilka figurer en konstnär placerar in i sin bild av nattvarden, så säger det ingenting om de verkliga omständigheterna då händelsen i fråga ägde rum.

Fråga: Det finns inte en människa som kan övertygas om att personen som avbildas på flertalet tavlor på Jesus högra vid den sista måltiden sida skulle vara en man. Kyrkan ger ett mycket oseriöst och löjeväckande intryck genom att hävda detta. Jag har sett en liknande tavla av nattvarden i Arilds kyrka i Skåne. Även här sitter en ung, vacker kvinna bredvid Jesus och ser kärleksfullt på honom. Vem identifierar apostlarna på tavlorna? Vem bestämmer vem som är vem? (B.M.H.)

Först av allt: Det finns inga foton från den sista nattvarden. Målningarna av nattvarden utgör inga ”bildbevis” för någonting över huvud taget, utan de är endast olika konstnärers framställningar - utförda med konstnärens totala kreativa frihet - av hur de personligen har tänkt sig att det såg ut då Jesus intog sin sista kvällsmåltid före avrättningen. Och det enda underlag dessa konstnärer i alla tider har haft för sina verk är de skildringar av händelsen som finns i evangelierna i bibeln. Något annat material att utgå från existerar helt enkelt inte.

Alla konstnärer - såväl forntida som nutida - som målar ”nattvarden” återger alltså bibelns berättelse. Så om vi vill veta vad konstnärerna har målat, måste vi gå till evangeliernas skildring av Jesu sista kvällsmåltid innan han begav sig till Getsemane örtagård och greps för att ställas inför rätta och avrättas.

Av evangelierna framgår klart och tydligt att de som var närvarande vid nattvarden var ”de tolv”, dvs Jesu 12 lärjungar. Och vilka dessa tolv var framgår också av de lärjungaförteckningar som finns i evangelierna:

Simon (som Jesus senare gav namnet Petrus)
Andreas (bror till Petrus)
Johannes (evangelieförfattaren)
Jakob (Johannes bror)
Filippos
Bartolomaios
Matteus (tullindrivare och evangelieförfattare)
Tomas ("Tvivlaren")
Jakob
Simon Kananaios (även kallad "seloten")
Judas (även kallad Taddaios eller Lebbaios)
Judas Iskariot (som förrådde Jesus)

I bibelns skildringar - som ju, som sagt, är det enda konstnärer i alla tider (även den som målade altartavlan i Arild) har haft att utgå från - berättas att den person som satt ”vid Jesu bröst”, dvs närmast honom, var Johannes.

Eftersom Johannes var den yngste i lärjungaskaran har konstnärer i alla tider framställt honom ung, utan skägg och därmed mer eller mindre feminin jämfört med de övriga äldre, skäggiga apostlarna.

Så gör man fortfarande. Ibland. Ibland inte.

Allt vi ser på en målning är nämligen enbart ett uttryck för konstnärens fantasi. Eftersom ingen konstnär som målat nattvarden har haft något annat underlag än bibelns berättelse, är alla andra detaljer (exempelvis miljö, möblemang, klädsel, utseenden, dukning, placering vid bordet etc) än de som beskrivs i bibeln hämtade uteslutande ur konstnärernas egen fantasi och ingenting vi kan använda som belägg för hur det ”verkligen” var, vilka som ”verkligen” var med eller hur det ”verkligen” såg ut i rummet.

Oavsett vilka figurer en konstnär behagar placera in i sin bild av nattvarden eller hur han framställer dem (det har gjorts målningar med ”Star Wars”-figurer vid nattvardsbordet, dalmålningar där alla är klädda i folkdräkter, medeltida målningar där apostlarna bär medeltidskläder, afrikanska tavlor där alla är svarthyade etc etc), så säger det följaktligen absolut ingenting om de verkliga omständigheterna då händelsen i fråga ägde rum.

Det står naturligtvis var och en fritt att tro att bibelns skildring inte är sann och att praktiskt taget alla konstnärer som målat nattvarden vetat bättre hur det verkligen var vid den här kvällsmåltiden. Själv kan jag emellertid inte se något skäl att lägga större vikt vid fantasibilder målade 1400 år och mer efter en viss händelse (det må sedan vara vilken historisk händelse som helst), än vid mer eller mindre samtida skriftliga skildringar som har en direkt anknytning till de personer som var närvarande då händelsen ägde rum.

Det måste nog betraktas som ganska osannolikt att alla konstnärer i alla tider som avbildat nattvarden (Tintoretto, Ushakov, Vouet, Bassano osv) - även den som målade altartavlan i Arild liksom många nu levande konstnärer som gett sig i kast med samma motiv - skulle ha burit (och bär) på den stora hemligheten om vem som verkligen satt bredvid Jesus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Maria Magdalena
Jag har hört talas om en bok som säger att Maria Magdalena i själva verket var gift med Jesus. Står det nånting om det nånstans och vad vet man mer om henne?

Maria Magdalena och da Vincis 'Nattvarden'
Varför medger inte kyrkan att Leonardo Da Vinci faktiskt upptäckte hemligheten att Maria Magdalena var en av apostlarna och kodade sanningen i sin målning "Nattvarden"?

Maria Magdalena
Hurdana var de 7 onda andar Maria Magdalena hade haft? Hur dog hon, var och när? Hur gammal var hon när hon dog?

Evangelium enligt Maria Magdalena
Stämmer det att Maria Magdalena också skrev ett evangelium som inte finns medi Bibeln? Kan man få tag på det någonstans?

Fick Maria Magdalena några barn?
Vet man om Maria Magdalena födde något/några barn? Vet man i så fall om det var en dotter eller en son?

Maria Magdalenas evangelium
"Maria Magdalenas evangelium" har daterats till mitten av 100-talet. Endast tre ofullständiga kopior finns bevarade.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.