Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur många barn fick Maria?

Fråga: Jesus var Marias förstfödde son. Hur många fler barn fick hon? Vet att Jesus hade minst sju syskon. Var Maria mor till dessa? (G.S.)

Svar: Det är svårt att svara på. Vi vet som sagt bara att Jesus hade minst sju syskon och att han inte var Marias enda barn. Han var hennes förstfödde, vilket säger att han var det första av de barn hon födde, men vi vet inte hur många barn hon fick.

Möjligheten finns ju att Josef kan ha varit gift tidigare och hade med sig något eller några barn från detta eventuella äktenskap, men det är osannolikt. Det nämns inga barn alls i samband med Josefs och Marias resa till Betlehem i samband med skattskrivningen då Jesus föddes, så sannolikt var han det första barnet för både Josef och Maria - och de övriga syskonen var också deras gemensamma.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu syskon
Hade Jesus några syskon och hur ställde de sig isåfall till hans anspråk på att vara Messias?

Jesu syskon
Hur många syskon hade Jesus? Finns det namn på dem?

Jesu släktingar
Hade Jesus några släktingar och vet man isåfall vad som hände med dem?

Lever det ättlingar till Jesus någonstans?
Finns det verkligen ättlingar till Jesus? För om det skulle finnas en ättelinje, skulle det då inte bli det heliga landet "Israel" som tillföll dem? Det är ju krig.

Jesus och Johannes döparen
Umgicks Jesus och Johannes Döparen vid fler tillfällen än vid Jesus dop? Gjorde Jesus något för att fria Johannes när denne senare fängslades?

Var Jesus verkiligen släkt med kung David?
Josef var ju inte Jesus (biologiska) pappa, men varför säger man då att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.