Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Maria oskuld fastän hon var gift?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När en yngling och hans föräldrar valt ut en flicka och hennes föräldrar och bröder gett sitt bifall följde trolovningen.

Fråga: Josef och Maria var redan gifta när ängeln talade om för dem att Maria väntade ett barn som var Guds son. Men hur förklaras det att hon var jungfru då? Äktenskapet innebär ju även kroppsligt umgänge mellan de gifta, speciellt var det betonat på den tiden. (Z.L.)

Josef och Maria var inte gifta utan "trolovade" eller "förlovade" när det visade sig att hon var med barn.

I Palestina på Jesu tid ansågs det vara föräldrarnas sak att hitta en brud åt sina söner, och för den utvalda unga kvinnan (den tillåtna åldern för giftermål var 13 år för pojkar och 12 år för flickor) var hennes föräldrars och bröders beslut i saken helt avgörande, även om hon säkert också fick ha ett ord med i laget.

När en yngling och hans föräldrar valt ut en flicka och hennes målsmän gett sitt bifall följde trolovningen. Den var helt enkelt ett äktenskapslöfte som gavs före själva bröllopet, ett "giftermålskontrakt" som gjordes upp inför två vittnen.

Trolovningstiden utgjorde en förberedelseperiod för äktenskapet och det var en viktig tid, i synnerhet i de fall då pojken och flickan i stort sett inte kände varandra. Oftast varade trolovningen ett år.

Ur rättslig synpunkt var trolovningen likvärdig med äktenskap. Från den stunden då förlovningen skedde ansågs flickan tillhöra sin blivande make. Och ett barn som blev till under trolovningstiden räknades inte som utomäktenskapligt.

Josef och Maria var alltså enbart förlovade/trolovade när hon blev gravid, och det betonas i bibeln att de inte "kommit tillsammans" (Folkbibeln) eller "börjat leva tillsammans" (Bibel2000), dvs ha ett "sam-liv" - kort sagt, att de inte hade legat med varandra - när det visade sig att hon var med barn. Däremot kan man anta att de hade flyttat ihop och inlett sitt äktenskap när de sju-åtta månader senare reste tillsammans till Betlehem för att skattskrivas där.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Levde Josef och Maria i celibat hela livet?
Hur ställer sig den protestantiska kyrkan till den katolska uppfattningen att Josef och Maria levde hela livet i ett äktenskap som var platoniskt, dvs i celibat?

Hur instiftas äktenskapet?
Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt?

Hur blir man och kvinna 'ett'?
Vad är det som gör att två blir "ett"?

Förlovning på bibelns tid
Vad säger Bibeln om förlovningen? Är det överhuvudtaget ett kristet "påhitt"?

Hur gamla var Josef och Maria när de gifte sig?
Jag undrar om det går att få veta hur gammal Josef var, när han äktade Jungfru Maria, Jesu Moder?

Bibelns syn på sex
Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun...

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.