Följ Bibelfrågan på Facebook

Markusevangeliets avslutning

Bibelfrågan: Frågor och svar

När Hieronymus gjorde den första översättningen av bibeln till latin i slutet av 300-talet påpekade han också att verserna 9-20 fattades i nästan alla grekiska handskrifter.

Fråga: Jag antar att du känner till att avslutningsverserna (16:9-20) i Marcusevangeliet är uppdiktade på 300-talet därför att originalversionen slutade på ett abrupt sätt och man ville att evangeliet skulle få ett snyggt slut. Hur kan bibeln ens ha med detta slut, när det är så uppenbart att det tillkommit för att runda av berättelsen på ett snyggare sätt. Romerska kyrkan var ju väldigt hård när dom sorterade bort texter och evangelier som inte platsade i bibeln. (L.N.)

Enligt samstämmiga källor inom den tidiga kristna församlingen tillkom Markusevangeliet omkring år 60. Klemens av Alexandria (ca 150-216) skrev att Markus författade sitt evangelium "vid tiden för Paulus första fångenskap i Rom", dvs omkring år 59.  

I de äldsta kopiorna fanns/finns inte avslutningen (Markus 16:9-20) med, utan Markus text slutar med orden "för de var rädda". Det verkar ju lite osannolikt att Markus skulle ha slutat sin berättelse på det viset, så troligen har väl avslutningen tidigt gått förlorad. Det ursprungliga slutet bör ha innehållit en redogörelse för den uppståndnes möte med lärjungarna i Galiléen, eftersom Markus både i 14:28 och 16:7 nämner att Jesus skulle träffa dem där.  

Redan tidigt började man därför foga till en avslutning och det förekom ett par olika varianter. Den ena lyder så här:  

"De berättade kortfattat för dem som var tillsammans med Petrus allt vad de blivit befallda. Och genom dem sände Jesus sedan själv den heliga och oförgängliga förkunnelsen om evig frälsning från öst till väst."

Den andra, längre, avslutningen är den som vi har i våra vanliga biblar. Enligt en medeltida källa författades den av en Ariston, kanske den man som Papias omkring år 135 kallar "en Herrens lärjunge". Texten baserar sig främst på Luk 24 och Joh 20.  

Det ska understrykas att ingen av de båda avslutningarna någonsin har betraktats som Markus egen. I alla gamla kopior av texten har kopiatorerna (oavsett om endera eller båda avslutningarna använts) gjort fotnoter eller markeringar för att visa att detta är tillägg till det ursprungliga evangeliet.

Kyrkofadern Eusebius skrev i början av 300-talet att i nästan alla handskrifter på hans tid slutade evangeliet med orden: "för de var rädda". Och när Hieronymus gjorde den första översättningen av bibeln till latin i slutet av 300-talet påpekade han också att verserna 9-20 fattades i nästan alla grekiska handskrifter.  

Att kyrkan ändå tog med den längre avslutningen beror sannolikt på att den använts som avslutning på evangeliet så tidigt (den nämns av Ireneus redan på 100-talet), och utgör en logisk - eller "snygg", om man vill kalla det så - avslutning på evangeliet. Man har också alltid varit noga med att betona (i fotnoter) att detta faktiskt är ett senare tillägg som inte tillhör det ursprungliga evangeliet och följaktligen inte heller har samma anseende som en apostolisk skrift. 

Det behöver givetvis inte betyda att innehållet i vers 9-20 är "uppdiktat" eller mindre sant (innehållet är ju en kortfattad sammanställning hämtad från andra evangelier), utan bara att det har en annan författare än Markusevangeliet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Har man ändrat i Guds ord?
De äldsta bevarade hebreiska manuskripten utgör fortfarande utgångspunkten för alla översättningar, och det är följaktligen helt omöjligt att göra några ändringar i bibeln.

Hur mycket har Nya testamentet förändrats?
Inga andra klassiska grekiska verk finns bevarade i så många kopior gjorda så kort tid efter originalens tillkomst som Nya testamentets skrifter.

Är bibelns berättelser bara plagiat?
De historier som finns i Bibeln finns ju faktiskt i andra religioner också? Hur kan man då säga att Bibeln är Guds ord? Verkar det inte i stället som om de som skrev Bibeln bara plagierade gamla berättelser?

Utelämnade nytestamentliga skrifter
Finns det någon förteckning över de böcker som inte togs med när Nya testamentet sammanställdes?

Texter i bibeln om astrologi och reinkarnation
Är det sant att den katolska kyrkan på medeltiden tog bort alla texter ur Bibeln som handlade om reinkarnation och astrologi?

Vad togs bort ur bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" bibeln. Vad tog man bort och varför?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.