Följ Bibelfrågan på Facebook

Är Markusevangeliet baserat på Josefus verk?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Samtida personer, som stod Markus nära, uppger att han skrev sitt evangelium på uppdrag av den kristna församlingen i Rom i samband med att han själv vistades där på 60-talet.

Fråga: Hur kommer det sig att man säger Markus skrevs år 70 när den som skrev den texten baserar sig på Josefus texter som är av senare datum? Troligen först bortåt mitten av 80-talet v.t. borde Markus författare kunnat ha läst "De Judiska krigen" på grekiska och skrivit sin historia om månglarna i templet med Simon Bar Giora som förebild för sin Jesus. (K.B.)

Att Markus inte skulle ha kunnat skriva sin Jesusbiografi förrän han läst "De judiska krigen" är en ren spekulation. Det finns ingen som helst grund för antagandet att Markus evangelium med nödvändighet skulle basera sig på Josefus texter. De likheter i beskrivningar av vissa historiska händelser/personer som förekommer torde snarare bero på att man utnyttjat samma källor. (Vad det gäller iduméen Simon bar Giora, som för övrigt inte har någonting med Markus evangelium att göra, så var det knappast genom Josefus den judiska allmänheten fick kännedom om honom. I egenskap av ledare för upproret mot romarna år 69 var han givetvis allmänt känd många år innan Josefus skrev om honom i "De judiska krigen".)

Att Markusevangeliet oftast dateras till perioden år 60-70 beror på en rad faktorer. Samtida personer, som stått författaren nära, uppger att han skrev verket på uppdrag av den kristna församlingen i Rom i samband med att han själv vistades där. Och Klemens av Alexandria specificerar tidpunkten genom att berätta att han skrev det "vid tiden för Paulus första fångenskap i Rom", dvs under första hälften av 60-talet. (Markus kom till Rom år 62 sedan han lämnat över ansvaret för den församling han startat i egyptiska Alexandria till Annianus.)

Vidare anses det allmänt att Lukas, som skrev sitt evangelium och skildringen av den kristna församlingens tidigaste historia (”Apostlagärningarna”) på 60-talet, använde sig av Markus som en av sina källor. Markus föräldrahem hade ju tidigt kommit att bli en samlingsplats för Jesu lärjungar och därför var han väl bekant med människor som känt Jesus, sett hans verksamhet och hört honom predika och undervisa.

Det behöver dock inte betyda att Markusevangeliet fanns färdigt i sitt slutgiltiga skick när Lukasevangeliet sammanställdes, utan Lukas och Markus (som ju båda reste tillsammans med Paulus) hade utan tvekan många tillfällen under 50- och 60-talet att diskutera de stora och viktiga händelserna under Jesu verksamhet, och även ta del av varandras anteckningar.

"Slutdatumet" år 70 för evangeliets färdigställande grundar sig bland annat på att Markus inte ger någon antydan om att Jerusalems och templets förstörelse skulle ha ägt rum. Om han skrivit efter denna oerhörda händelse, skulle han tveklöst ha tagit med den i samband med återgivandet av Jesu profetiska ord i Mark 13 om att templet skulle komma att läggas i ruiner.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skrevs evangelierna efter år 70?
En bok jag läst säger att eftersom alla fyra evangelieförfattarna låter Jesus tala om templets kommande förstörelse så måste de ha känt till denna händelse som inträffade år 70 i samband med det judisk-romerska kriget. Alltså måste evangelierna ha skrivits efter år 70. Jag bifogar ett kapitel ur boken. Hur kommenterar du det?

Evangelisten Markus
Vem var mannen som skrev Markus evangelium? När levde han och vad gjorde han mer?

Varför är Johannes evangelium så annorlunda?
Hur kommer det sig att Johannesevangeliet skiljer sig så väldigt från de första tre evangelierna, som på många ställen har nästan exakt samma innehåll?

Synoptikerna
Varför kallas Matteus-, Markus- och Lukasevangelierna för synoptikerna?

Vad togs bort ur bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" bibeln. Vad tog man bort och varför?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.