Följ Bibelfrågan på Facebook

När dog Jesu lärjungar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den ende som vi säkert vet dog en naturlig död var aposteln Johannes...

Fråga: Jag skulle vilja veta när lärjungarna dog, ifall man vet det. (H.E.)

De tolv lärjungarna var Simon Petrus och hans bror Andreas, Sebedeus söner Jakob och Johannes, Filippos, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Alfeus son Jakob, Judas (Taddeus), Simon seloten och Judas Iskariot (senare ersatt av Mattias). Bibeln nämner bara hur två av dem dog, nämligen Judas Iskariot och Jakob, Sebedeus son. Vad det gäller de övriga grundar sig uppgifterna på de traditioner som bevarats av de kristna församlingarna i olika länder.

Den förste av lärjungarna som dog var Judas Iskariot, som tog sitt liv genom att hänga sig sedan han förrått Jesus och överlämnat honom till de romerska myndigheterna.

Jakob, som var son till fiskaren Sebedeus och storebror till aposteln Johannes, var den förste av lärjungarna som led martyrdöden. Han avrättades år 44 på befallning av Herodes Agrippa.

Simon Petrus dog år 67 i Rom under kejsar Neros förföljelse av de kristna. Han ska ha korsfästs med huvudet nedåt.

Hans bror Andreas korsfästes i Grekland, troligen på 80-talet.

Lärjungen Filippus led också martyrdöden. Han korsfästes och stenades till döds i den frygiska staden Hierapolis (i nuvarande Turkiet).

Bartolomeus led enligt traditionen martyrdöden i staden Albinopolis i Armenien, där han ska ha blivit nedslagen, flådd levande, korsfäst med huvudet nedåt och slutligen halshuggen.

Matteus (evangelieförfattaren) ska ha stuckits ned med spjut på order av en kung Hircanus.

Tomas dog enligt vissa källor en naturlig död i Edessa, medan andra källor uppger att han blev mördad i den indiska staden Calamina.

Simon "seloten" och den Judas som även kallades Taddeus/Lebbeus ska enligt en apokryfisk skrift ha dött martyrdöden i Persien.

Hur Jakob (Alfeus son) och Mattias (som ersatte Judas Iskariot) dog är okänt.

Den ende som vi säkert vet dog en naturlig död var aposteln Johannes, yngre bror till Jakob (Sebedaios son) och författare till Johannes evangelium, Johannesbreven och Uppenbarelseboken. Han var under många år föreståndare för församlingen i Efesus och där avled han också vid omkring 100 års ålder.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur reagerade lärjungarna när Jesus dog?
Efter Jesu död var lärjungarna förtvivlade. De hade varit övertygade om att Jesus var den som skulle befria folket från det romerska förtrycket och upprätta Guds rike.

Lärjungarna och Guds rikes ankomst
När Jesus kallade sina första anhängare, så trodde de utan tvekan att han var den som skulle driva ut de romerska ockupanterna och förverkliga det messianska riket.

Vad hände sedan med lärjungarna?
Vad vet vi om vad som hände efter Jesu himmelsfärd med de män som varit hans lärjungar? Finns det dokumenterat vart de tog vägen och vad de gjorde?

Hur många lärjungar hade Jesus?
De enda av Jesu personliga lärjungar, som vi känner till namnen på, är de 12 som utgjorde själva kärnan i Jesu verksamhet.

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Apostlarnas resor - vem betalade?
Hur fick Jesus lärjungar plötsligt stora ekonomiska resurser och framför allt språkliga förmågor att resa långt och predika för andra folk?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.