Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendomens syn på martyrer

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Hur ser kristendomens syn på martyrer ut? Jag har en skoluppgift där jag ska skriva om världsreligionernas syn på martyrer och jag undrar vad Gud anser om martyrer. Anser han att det är en väldigt helig handling? Något som ska hyllas? (A.N.)

En martyr är en människa som dör (obs, inte dödar, vare sig andra eller sig själv) för sin tros skull. Inom den kristna kyrkan har man alltid ansett det vara väldigt starkt och berömvärt att hålla fast vid sin tro och övertygelse även om man hotas och torteras och till och med dödas för sin tros skull. Men bibeln säger inte mycket alls om martyrer.

Jesus varnade sina efterföljare för att de skulle komma att drabbas av förföljelser och lidanden, och i Uppenbarelsebokens framtidsvision (Upp 20:4) talas om hur de som under tiden fram till Jesu återkomst "halshuggits därför att de vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord" kommer att finnas bland dem som ska "leva och regera med Kristus i tusen år" (det s k "Tusenårsriket") sedan Jesus upprättat Guds rike på jorden.

Det är i princip allt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Martyrer och självmordsbombare
Vad är en martyr och hur ser man på martyrer enligt kristendomen? Är det någon skillnad på martyrer förr och nu? Kan man jämföra kristendomens martyrer med islams självmordsbombare?

Den kristna kyrkans martyrer
Jag undrar vilka som blev martyrer under 100-talet till 400-talet? (E.N.)

Hur dog Jesu lärjungar?
Den ende som vi säkert vet dog en naturlig död var aposteln Johannes...

Att dö som martyr
Hur dör man om man dör ’martyrdöden’?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.