Följ Bibelfrågan på Facebook

Den älskade lärjungen - Maria Magdalena?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Intill korset stod inte bara tre, utan fyra, kvinnor.

Fråga: Ni påstår att Johannes var med under korsfästelsen? Var står det? I Joh 19:25 står det att det finns tre personer närvarande, tre kvinnor, Maria, Maria och Maria Magdalena. Hur kan ni då dra slutsatsen att Johannes är närvarande? Är det inte underligt att Maria Magdalena är där om hon "bara" var en kvinna som Jesus hade botat från demoner, när Jesu mor och en annan Maria som också är släkt till honom är där. Lärjungarna kunde ju bli dömda för att stötta Jesus, men inte hans släktingar. Då är det väl ganska ologiskt att Maria Magdalena var där, förutom - naturligtvis - om hon var släkt med Jesus? (A.W.)

Om du läser Matteus, Markus och Lukas skildringar av korsfästelsen parallellt med Johannesevangeliet ser du att det var "många kvinnor" närvarande som var Jesu lärjungar och hade följt med honom från Galileen till Jerusalem. Det var alltså inte alls underligt att Maria från Magdala var där, eftersom hon var en av dem som "följde honom" och "tjänade honom".

Intill korset stod vidare inte bara tre, utan fyra, kvinnor. Det var dels Jesu mor Maria, Maria som var gift med Klopas (och mor till Jakob och Joses), Maria från Magdala, samt Jesu moster (som inte namnges, men som hette Salome och var gift med Sebedeus och mamma till aposteln Johannes).

Dessutom stod lärjungen "som Jesus älskade" där. Aposteln Johannes skriver i sin skildring av korsfästelsen att Jesus sa till sin mor, som stod bredvid "den lärjunge som han älskade": "Se din son!" och sedan sa han till lärjungen: "Se din mor!"

Johannes nämner inte den älskade lärjungens namn, men i skildringen av Jesu sista måltid tillsammans med lärjungarna berättar han (Joh 13:24) att Simon Petrus vänder sig till "den lärjunge Jesus älskade" och ber honom ställa en fråga till Jesus. Och i Joh 20:2 berättar han att när Maria Magdalena såg att stenen framför graven var borta sprang hon till Simon Petrus och "lärjungen som Jesus älskade" och berättade det.

Det har aldrig rått någon tvekan inom församlingen att Johannes syftar på sig själv när han talar om "lärjungen som Jesus älskade".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Johannes, Jesus älskade lärjunge
Johannes, Sebedaios son, Jesu älskade lärjunge - vem var han? När levde han och hur dog han?

Maria Magdalenas evangelium
'Maria Magdalenas evangelium' har daterats till mitten av 100-talet. Endast tre ofullständiga kopior finns bevarade.

Varför är Johannes evanelium så annorlunda?
Hur kommer det sig att Johannesevangeliet skiljer sig så väldigt från de första tre evangelierna, som på många ställen har nästan exakt samma innehåll?

Maria Magdalena
Jag har hört talas om en bok som säger att Maria Magdalena i själva verket var gift med Jesus. Står det nånting om det nånstans och vad vet man mer om henne?

Fick Maria Magdalena några barn?
Vet man om Maria Magdalena födde något/några barn? Vet man i så fall om det var en dotter eller en son?

Patmos
Var ligger ön Patmos och vad menar aposteln Johannes med att han var där "för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull"?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.