Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad hade Matteus för världsbild?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Matteus berättar att Jesus stod på ett berg i öknen och därifrån såg han alla världens riken. Visste inte Matteus att jorden var rund? Det var ju något Aristoteles och andra sagt flera hundra år tidigare. (J.A.)

Det är naturligtvis sant att det redan några hundra år före Jesu tid fanns vetenskapsmän som räknat ut att jorden var rund (även om man fortfarande såg jorden som universums mittpunkt), men antiken var inte vår tid med alla tänkbara sorters massmedia. "Vanligt" folk långt ute i de romerska provinserna, som exempelvis Palestina, hade knappast någon aning om vad som diskuterades bland filosofer och matematiker i Aten och Rom. Undervisningen i byarna utgjordes främst av Toraläsning - jordens form var inget man ens ägnade en tanke åt. Däremot visste naturligtvis alla att utsikten från ett berg var begränsad.

Men i det här sammanhanget har det ingen betydelse över huvud taget vad Matteus eller någon annan av hans samtida landsmän hade för världsbild. Han var ju inte med när Jesus hade sin upplevelse, utan han återger bara vad Jesus måste ha berättat för sina lärjungar om hur han grubblade fram och tillbaka innan han inledde sin verksamhet - om hur han satt där i öknen och frestades att gå en helt annan väg än den han slutligen gjorde.

Och självklart var det inte frågan om någon fysisk syn - inte ens från den högsta höjden i Judeens öken kunde man se några andra riken - utan vad Jesus beskriver är naturligtvis hur han såg allt detta "för sin inre syn". På samma sätt som han vid samma tillfälle upplevde sig stå uppe på templets mur. Och det är den upplevelsen Matteus återger i sitt evangelium.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomen och naturvetenskapen
Hur försöker anhängarna till kristendomen harmoniera sin tro med en vetenskaplig världsbild?

Trodde bibelns författare att jorden var platt?
Skrevs inte bibeln av samma personer som trodde jorden var platt?

Hur kan bibeln vara Guds ord?
Hur kan någon se bibeln som Guds ord och den absoluta sanningen när det finns så många motsägelser i den?

Bibeln och vetenskapen
Hur kan någon tro på bibeln? Om den vore Guds ord så skulle den väl också stämma med det som vetenskapen har kommit fram till om skapelsen och så? Det visar ju att den inte är sann och då kan den inte heller vara Guds ord!

Orimligt då Jesus frestades
I Matteus 4:8 står det att djävulen tog med Jesus 'upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen'. Många kristendomskritiker citerar denna vers för att visa att Nya Testamentet inte är vetenskapligt korrekt eftersom ingen kan se alla riken i världen från ett berg någonstans i det heliga landet. Var det kanske en vision?

Hur kan det finnas fel i bibeln?
Kan det finnas fel i bibeln trots att den själv säger varje bok är inspirerad av Gud?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.