Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesu brödunder

Bibelfrågan: Frågor och svar

Många bibelkännare har tolkat undret som att när Jesus började bryta bröd och dela med sig, gjorde andra likadant.

Fråga: Är berättelsen om undret med brödet och fiskarna i Mark 8 samma berättelse som i Mark 6 som bara har kopierats om? (R.G.)

Nej, det handlar faktiskt om två olika tillfällen. Det framgår klart av Jesu egna ord i Matteus 16:9-10 där han själv nämner båda de här händelserna:

"Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de femtusen och hur många korgar ni fick över? Elleer de sju bröden till de fyratusen och hur många korgar ni fick över?"
 

Självklart var inte lärjungarna okunniga om det tidigare undret. Snarare är nog lärjungarnas ord i Mark 8:4 ett uttryck för deras vördnad gentemot sin lärare. Att uppmana honom att "göra likadant som sist" hade varit att tvinga honom att utföra ett under och det skulle ha varit synnerligen oförskämt. Ingen judisk lärjunge skulle ens komma på tanken att tilltala sin vördade rabbi på det viset. Genom att i stället ställa frågan "Var ska de kunna få tag på mat här ute?" överlät de åt Jesus att själv ta initiativet.  

Många bibelkännare har för övrigt tolkat undret som att när Jesus började bryta bröd och dela med sig, gjorde andra - som tagit med sig mat då de gick ut för att lyssna till "profeten" - likadant. Varvid det visade sig att maten både räckte och blev över. Undret skulle då inte ha bestått i att Jesus fick bröden och fiskarna att mångfaldigas, utan att hans exempel fick människor att plocka fram och dela med sig av vad de hade.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är ett under?
Jag undrar vad ett under är för något?

Stigmatisering
Vad är stigma? Jag vet inte om det heter exakt så, men dom får i händerna märken som sår och på fötterna och i sidan samma som när Jesus vart korsfäst. Vad är det och varför kommer det på en del?

Varför bröd som symbol för Jesu kropp?
Varför tog Jesus just brödet som symbol för sin kropp när han instiftade nattvarden. Fanns det någon särskild mening bakom hans val?

Profeten Jonas tecken
I Lukas 11:29 säger Jesus att "detta släkte", vilket väl syftade på hans samtid, inte skulle få något annat tecken än "Jonas tecken". Vad var det för tecken?

Hur blir en person helgon?
Jag skulle vilja veta utförligt hur processen för helgonförklaring går till.

Jesu första underverk
Jag har alltid undrat över Jesu första under. Om han som första under väckt upp ett dött barn eller drivit ut en ond ande - då hade jag förstått. Men Jesus tillverkade vin till ett stort sällskap.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.